MARCAS NA PAISAXE, UNHA HISTORIA DE CINE EN GALEGO