ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS, GOOGLE E IKEA, AS QUE MENOS REPECTAN A L INGUA GALEGA