RECOMENDACIÓNS PARA O ALUMNADO DE SETEMBRO OU QUE DEBA SUBSANAR CERTAS DIFICULTADES NA MATERIA