RECOMENDACIÓNS PARA O ALUMNADO DE SETEMBRO E VERÁN