PROLINGUA PÍDELLES AOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE DETALLEN PROPOSTAS PARA O GALEGO