APA

Modelo candidatura Consello escolar representantes familias

No adxunto poden atopar o modelo de candidatura para presentar a súa candidatura ás eleccións do Consello Escolar para a vacante de representantes das familias. deberáse entregar na Secretaría do instituto antes do día 20 de noembro.

Libros de texto para o curso 2018/19

Lémbrase que para estudar no IES As Bizocas durante o curso académico 2018/2019 se manterán os mesmos libros que os do curso anterior, poden comprobalos no arquivo adxunto.

Distribuir contido