Concesión/denegación de VALES para MATERIAL 2019/20 (para todos os cursos da ESO):

No que respecta ao vales para mercar material escolar, confírmase a Listaxe provisional publicada o 10/07/2019 (http://www.edu.xunta.gal/centros/iesasbizocas/node/430) polo que os alumnos/as para os que se indicaba "asignaranse como mínimo 6 libros" tamén son beneficiarios do vale para mercar material escolar, resultando excluídos os demais.

Listaxe DEFINITIVA FondoLibros 2019/2020

 

 

Fanse públicas as listaxes DEFINITIVAS de solicitudes admitidas e excluídas do préstamo de libros de texto do Fondo solidario para estudar no IES As Bizocas o curso 2019/20.


Estes libros ENTREGARÁNSELLE ao alumnado durante o primeiro día de clases, o luns 16 de setembro.

 

Calendario de exames e matrícula de setembro

Achégase o calendario das probas extraordinarias de setembro, xunto cos días de matrícula.

Listaxe de libros de texto para 2019/2020

Publícase a listaxe cos libros de texto para estudar no IES As Bizocas durante o curso académico 2019/2020.

FINAL DE CURSO, DEVOLUCIÓN DE LIBROS E ENTREGA DE NOTAS

Mañá a primeira hora farase a recollida dos libros do fondo: o alumnado debe traer o seu lote, con todos os libros do centro, nunha bolsa.

Logo, a partir das 11.30, o alumnado de 4º A convídavos ao Festival de Fin de curso organizado por eles.

A entrega de notas será o mércores 26 de xuño ás 11:00. Non haberá transporte escolar. O alumnado que o precise poderá recoller no momento da entrega do boletín os libros de texto das materias das que se teña que examinar en setembro, comprometéndose a devolvelos o día do exame.

Resolución ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS 2019 ("Axudasle")

 

En relación co programa Axudasle convocado pola Consellería de Educación, xa se publicaron as listaxes definitivas de persoas seleccionadas e de suplentes, así como os destinos, as datas de realización das estadías e as achegas familiares correspondentes en cada caso.

Procedemento de reclamacións ás cualificacións finais

Achégase o procedemento de reclamación das cualificacións finais para coñecemento de toda a comunidade educativa.

Avaliacións do sistema educativo. Curso 2018-2019

Os vindeiros días 28 e 29 de maio realizaranse as avaliacións do sistema educativo do curso 2018/2019, segundo o indicado na Resolución do 16 de abril de 2019 (DOG do 3 de maio). A avaliación final de educación secundaria obrigatoria terá finalidade diagnóstica, con vistas á mellora da calidade e equidade do sistema educativo. Valorará o grao de adquisición da competencia matemática, da competencia lingüística e da competencia social e cívica do alumnado de 4º ESO.

Distribuir contido