Membros do departamento

Ana María Fernández Barros (Xefa de Departamento) 

Lucía Acuña Pérez (Secretaria do Centro)

 Francisco Manuel Branco Otero

 Ana Quintáns Fondo