AVISOS ADMINISTRACIÓN

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2023/24

¾   

Prazo para presentar as solicitudes: do 20 de maio ao 21 de xuño de 2023

¾   

Formas de presentación:

·        

Electrónicamente a través da aplicación FONDOLIBROS ou

·        

Presencialmente na secretaría do centro onde se vaia a matricular o/a alumno/a para o curso 2023/24

¾   

Documentación necesaria:

·        

Anexo I (solicitude) e Anexo II (comprobación de datos)

·        

Libro de familia orixinal ou, no seu defecto, certificado de empadroamento colectivo onde se relacionen todos os membros da unidade familiar

·        

En caso de separación ou divorcio, sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor

·        

Demáis documentación especificada na convocatoria para casos especiais

 

VER CONVOCATORIA

 

 

Enlace para o texto VER CONVOCATORIA:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230519/AnuncioG0655-100523-0001_gl.html

 

Enlace para poñer no texto FONDOLIBROS:

https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

 

 

Salvar un libro en GALEGO

Estáse levando a cabo no centro unha experiencia educativa na que se utilizan os recursos da linguaxe cinematográfica en educación plástica e visual, posibilitando así que os alumnos abran vías de experimentación, buscando novas formas de expresión e creación a través das novas tecnoloxías. A actividade plantéxase como unha colaboración con outros departamentos, dende unha didáctica interdisciplinar e transversal.

No proxecto "Salvar un libro en galego", preto de 60 cativos póñense de acordo para salvar un libro na nosa lingua, colgando no youtube unha lectura en común dos seus capítulos.

(máis información)

Saftas.Erasmus+

21 Días en Galego nas Barxas

Made with Padlet

Audiovisual Barxas

AVISOS ADMINISTRATIVOS

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer