Skip to Content

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DO CENTRO

En virtude da Instrución 7/2017, do 130 de maio de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e O.U., e da folla de especificacións técnicas e condicións xuntas; así como da lexislación vixente aplicable, a Dirección do IES Arcebispo Xelmírez II

Convoca

Procedemento de contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería do citado centro.

A directora ten delegada a sinatura do Secretario Xeral Técnico da Consellería no relativo a este procedemento por Resolución do 14/06/2013, segundo o artigo 16 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Prazo de exposición do anuncio

 

Segundo o apartado 6.2.1 da Instrución 7/2017 (páxina.- 8) toda a información relativa á publicación do anuncio desta contratación é realizada no taboleiro nas instalacións do centro e na páxina web do centro (http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/ ), a partir do día dezaseis de xuño (16-06-2017) ata o vinte e sete de xuño (27-06-2017).

AdxuntoTamaño
CAFETERÍA PUBLICACION_CONTRATACION_2017.pdf691.33 KB
Instrucción 7_2017-1.pdf1.26 MB


story | by Dr. Radut