ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016

RESULTADOS das votacións.

HORARIO para as votacións do 29 de novembro

ACTA da 1ª reunión onde se acorda aprobar os censos electorais e o calendario.

CALENDARIO electoral.