Titorías diurno

Profesor/a

Grupo

Día

Hora

Pedreira García, Elisa Isabel

1º ESO A

Luns

de 10:25 a 11:15

Abadín Campañó, Josefa

1º ESO B

Mércores

de 11:30 a 12:20

Gaciño Vidal, Susana

1º ESO C

Venres

de 9:35 a 10:25

Zamarro Camino, María

1º ESO D

Luns

de 12:35 a 13:25

Lanz Goicoechea, Erkuden

2º ESO A

Venres

de 11:30 a 12:20

López Rúa, María

2º ESO B

Mércores

de 11:30 a 12:20

Espinosa Zaragoza, Mª Josefa

2º ESO C

Luns

de 10:40 a 11:30

Jiménez Fernández, Sofía

2º ESO D

Xoves

de 11:45 a 12:35

Regueiro Torres, Miguel A

3º ESO A

Xoves

de 11:30 a 12:20

Millán Varela, Mª Consuelo

3º ESO B

Luns

de 12:35 a 13:25

Rey Liste, Mª de los Ángeles

3º ESO C

Luns

de 12:35 a 13:25

Otero Montero, Anxo

3º ESO D

Venres

de 10:40 a 11:30

Veiga Puente, Alberto

4º ESO A

Xoves

de 11:30 a 12:20

Sanmartín Fernández, Alejandro

4º ESO B

Mércores

de 11:30 a 12:20

Salgado Basoa, Isolina

4º ESO C

Xoves

de 10:40 a 11:30

Ruiz Beiras, Rodrigo

4º ESO D

Xoves

de 11:30 a 12:20

Pacheco González, Alexandra

1º Bach A

Venres

de 10:40 a 11:30

Gómez Montiel, Fernando

1º Bach B

Venres

de 9:35 a 10:25

Millán Pérez, Juana Mª

1º Bach C

Martes

de 11:30 a 12:20

Blanco Veiga, Rosa

1º Bach D

Luns

de 10:40 a 11:30

Villamor Iglesias, Alejandro

1º Bach E

Venres

de 9:35 a 10:25

Balseiro Blanco, José Ramiro

2º Bach A

Luns

de 11:45 a 12:35

Sande Senande, Carmen

2º Bach B

Mércores

de 11:30 a 12:20

Peinador Veira, Mª Victoria

2º Bach C

Xoves

de 10:40 a 11:30

Dosil Castro, Lidia

2º Bach D

Xoves

de 11:45 a 12:35

Vázquez Fernández, Manuel

2º Bach E

Martes

de 10:40 a 11:30