Nota Informativa- VADO

NOTA INFORMATIVA


VADO PARA A ENTRADA E SAÍDA DO INSTITUTO


 


Foi solicitado polo noso Centro, e concedido por parte do Concello de Santiago, un VADO temporal de 8:30 a 9:30 (hora de entrada) e de 13:30 a 14:30 (hora de saída), dende o Instituto ata o Sanatorio da Esperanza, para que os pais/nais que traian ós seus fillos e fillas a clase teñan onde parar (máx. 10 minutos) e NON PAREN NO MEDIO DA CALZADA, interrompendo o tráfico.


Xa que logo, solicitamos facer uso dese espazo reservado, colaborando dese xeito a un tráfico máis fluído nesta entrada da cidade.


A DIRECCIÓN