Atención pais/nais Diurno

Profesor/a

Departamento Día Hora

Abadín Campañó, Josefa

Bioloxía e Xeoloxía

Mércores

de 11:30 a 12:20

Abalde González, Teresa

Relixión

Xoves

de 11:45 a 12:30

Araújo Cardalda, Laureano

Alemán

Martes

de 12:35 a 13:25

Argibay Lorenzo, Carmen

Xeografía e Historia

Luns

de 9:35 a 10:25

Balo Villanueva, Mª Josefa

L. e L. Galega

Mércores

de 12:35 a 13:25

Balseiro Blanco, José Ramiro

Filosofía

Luns

de 11:45 a 12:35

Benmessaoud, Céline

Francés

Martes

de 9:35 a 10:25

Blanco Veiga, Rosa

Bioloxía e Xeoloxía

Luns

de 10:40 a 11:30

Castro Paz, Teresa

Matemáticas

Martes

de 9:35 a 10:25

Corbelle Cao, Xabier

Física e Química

Xoves

de 9:35 a 10:25

Diz Álvarez, Mª José

Francés

Xoves

de 9:35 a 10:25

Dosil Castro, Lidia

L. e L. Castellana

Martes

 

Espinosa Zaragoza, Mª Josefa

L. e L. Castellana

Luns

de 10:40 a 11:30

Fariña Cadenas, Andrés

Economía

Martes

de 12:35 a 13:25

Fernández Domínguez, Manuel Antonio

BIoloxía e Xeoloxía

Xoves

de 11:30 a 12:20

Fernández García, Rosa

Música

Martes

de 11:45 a 12:35

Fernández Martínez, Mª José

Matemáticas

Venres

de 11:30 a 12:20

Fraga González, Victoria

Matemáticas

Venres

de 9:35 a 10:25

Gaciño Vidal, Susana

Inglés

Venres

de 9:35 a 10:25

García Soto, Carmela

Debuxo

Martes

de 10:40 a 11:30

Gómez Montiel, Fernando

L. e L. Castellana

Venres

de 9:35 a 10:25

González Touceda, Araceli

L. e L. Castellana

Martes

de 12:35 a 13:25

Iglesias Araúxo, Óscar

Ciclo VDJ

 

 

Iglesias de la Fuente, Olga

L. e L. Galega

Mércores

de 9:35 a 10:25

Iglesias Saco, Cristina

Ciclo VDJ

Luns

de 13:25 a 14:15

López Rúa, María

Física e Química

Mércores

de 11:30 a 12:20

López Suárez, Nieves

Xeografía e Historia

Luns

de 11:30 a 12:20

López Suárez, Montserrat

Latín

Xoves

de 11:30 a 12:20

Lorenzo Fuentes, Catalina

Grego

Martes

de 12:35 a 13:25

Martín Vázquez, Marcial

Ed. Física

Venres

de 12:35 a 13:25

Mascareñas Alonso, Mª Jesús 

Xeografía e Historia

Martes

de 11:30 a 12:20

Mata Hermida, Berta

Filosofía

Venres

de 10:25 a 11:15

Méndez Zunzunegui, Xavier

Tecnoloxía

Mércores

de 12:35 a 13:25

Millán Pérez, Juana Mª

Física e Química

Martes

de 11:30 a 12:20

Millán Varela, Mª Consuelo

Música

Luns

de 12:35 a 13:25

Moure Espiño, Carme

L. e L. Galega

Xoves

de 9:35 a 10:25

Nodar Ron, José M.

Ed. Física

Venres

de 10:40 a 11:30

Otero Montero, Anxo

L. e L. Galega

Venres

de 10:40 a 11:30

Pacheco González, Alexandra

L. e L. Galega

Venres

de 10:40 a 11:30

Pedreira García, Elisa Isabel

Xeografía e Historia

Luns

de 10:25 a 11:15

Peinador Veira, Mª Victoria

Matemáticas

Xoves

de 10:40 a 11:30

Pensado Banet, Cecilia

Matemáticas

Luns

de 13:25 a 14:15

Porral Combarros, Leire

L. e L. Castellana

Mércores

de 12:35 a 13:25

Porta Martínez, Paulo

Debuxo

Mércores

de 12:35 a 13:25

Prada Bustillo, Isabel

L. e L. Galega

Luns

de 12:35 a 13:25

Prieto Valdés, Fernando

Xeografía e Historia

Luns

de 10:25 a 11:15

Regueiro Torres, Miguel Ángel

Matemáticas

Xoves

de 11:30 a 12:20

Rey Liste, Mª de los Ángeles

Física e Química

Luns

de 12:35 a 13:25

Rico Díaz, Juan

Matemáticas

Martes

de 9:35 a 10:25

Ruiz Beiras, Rodrigo

Inglés

Xoves

de 11:30 a 12:20

Salgado Basoa, Isolina

L. e L. Galega

Xoves

de 10:40 a 11:30

Sande Nieto, Paula

Matemáticas

Xoves

de 11:45 a 12:35

Sanmartín Fernández, Alejandro

Ed. Física

Mércores

de 11:30 a 12:20

Souto Grandal, Mª Elvira

Inglés

Mércores

de 10:40 a 11:30

Torrado Blanco, Sagrario

Alemán

Luns

de 10:25 a 11:15

Val Guerreiro, Natalia

Debuxo

Martes

de 11:30 a 12:20

Varela Fernández, Teresa

Bioloxía e Xeoloxía

Xoves

de 11:30 a 12:20

Vázquez Fernández, Manuel

Inglés

Martes

de 10:40 a 11:30

Vázquez Meijome, Iván

Ciclo VDJ

Martes

de 9:35 a 10:25

Veiga Puente, Alberto

Xeografía e Historia

Xoves

de 11:30 a 12:20

Villa López, Marta

L. e L. Castellana

Venres

de 11:45 a 12:35

Villamor Iglesias, Alejandro

Filosofía

Venres

de 9:35 a 10:25

Zamarro Camino, María

Bioloxía e Xeoloxía

Luns

de 12:35 a 13:25