Atención pais/nais Diurno

Profesor/a

Departamento

Dia

Hora

Abalde González, Teresa

Relixión

Xoves

de 9:35 a 10:25

Álvarez Ramos, María Jesús

Xeografía e Historia

Luns

de 11:35 a 12:25

Araújo Cardalda, Laureano

Alemán

Martes

de 10:45 a 11:35

Argibay Lorenzo, Carmen

Xeografía e Historia

Martes

de 10:45 a 11:35

Blanco Veiga, Rosa

Bioloxía e Xeoloxía

Venres

de 10:45 a 11:35

Benmessaoud, Céline

Francés

Luns

de 11:35 a 12:25

Castro Paz, Teresa

Matemáticas

Martes

de 11:35 a 12:25

Corbelle Cao, Xabier

Física e Química

Venres

de 11:35 a 12:25

Diz, Mª José

Francés

Xoves

de 9:35 a 10:25

Domínguez Oroña, María

L. e L. Galega

Xoves

de 9:35 a 10:25

Fandiño Barros, Xoan

Tecnoloxía

Venres

de 10:45 a 11:35

Fariña Cadenas, Andrés

Economía

Xoves

de 10:45 a 11:35

Fernández Domínguez, Manuel Antonio

BIoloxía e Xeoloxía

Luns

de 9:35 a 10:25

Fernández García, Rosa

Música

Xoves

de 11:35 a 12:25

Fernández Martínez, Mª José

Matemáticas

Luns

de 12:45 a 13:35

Fraga González, Victoria

Matemáticas

Xoves

de 10:45 a 11:35

Fraga López, María

L. e L. Galega

Venres

de 10:45 a 11:35

García Cacicedo, Sara

Inglés

Mércores

de 9:35 a 10:25

García Diéguez, Mª Carmen

Grego

Luns

de 10:45 a 11:35

García Freire, Xosé Carlos

L. e L. Galega

Venres

de 10:45 a 11:35

García Soto, Carmela

Debuxo

Xoves

de 11:35 a 12:25

García Traba, Eva

Filosofía

Luns

de 9:35 a 10:25

Gómez Montiel, Fernando

L. e L. Castellana

Xoves

de 10:45 a 11:35

Herrero Pérez, Marta

Latín

Xoves

de 12:45 a 13:35

Iglesias Araúxo, Óscar

Ciclo VDJ

Martes

de 10:45 a 11:35

Iglesias de la Fuente, Olga

L. e L. Galega

Venres

de 10:45 a 11:35

Iglesias Saco, Cristina

Ciclo VDJ

Venres

de 10:45 a 11:35

López Rúa, María

Física e Química

Mércores

de 11:35 a 12:25

López Suárez, Nieves

Xeografía e Historia

Mércores

de 11:35 a 12:25

Lorenzo Martínez, Maruxa

Inglés

Venres

de 10:45 a 11:35

Martín Vázquez, Marcial

Ed. Física

Xoves

de 10:45 a 11:35

Mascareñas Alonso, Mª Jesús

Xeografía e Historia

Luns

de 9:35 a 10:25

Méndez Zunzunegui, Xavier

Tecnoloxía

Luns

de 12:45 a 13:35

Moure Espiño, Carme

L. e L. Galega

Martes

de 11:35 a 12:25

Neira González, Mercedes

Física e Química

Xoves

de 11:35 a 12:25

Neyra García, Nieves

Filosofía

Mércores

de 10:45 a 11:35

Nieto Calviño, María José

Francés

Martes

de 11:35 a 12:25

Nodar Ron, José M.

Ed. Física

Mércores

de 10:45 a 11:35

Peinador Veira, Mª Victoria

Matemáticas

Luns

de 11:35 a 12:25

Pensado Banet, Cecilia

Matemáticas

Luns

de 11:35 a 12:25

Porta Martínez, Paulo

Debuxo

Luns

de 9:35 a 10:25

Prada Bustillo, Isabel

L. e L. Galega

Mércores

de 11:35 a 12:25

Rei Seoane, Lucas

Ciclo VDJ

Luns

de 10:45 a 11:35

Rico Díaz, Juan

Matemáticas

Luns

de 10:45 a 11:35

Rios Creo Asunción

Inglés

Mércores

de 10:45 a 11:35

Rodríguez Méndez, Socorro

L. e L. Galega

Luns

de 11:35 a 12:25

Sande Senande, Carmen

Inglés

Luns

de 12:45 a 13:35

Sans Boga, Dolores

L. e L. Castellana

Venres

de 9:35 a 10:25

Segade Gómez, Xesús

L. e L. Castellana

Martes

de 12:45 a 13:35

Seoane Pardo, X. Antón

L. e L. Castellana

Martes

de 10:45 a 11:35

Torrado Blanco, Sagrario

Alemán

Venres de 10:45 a 11:35

Val Guerreiro, Natalia

Debuxo

Martes

de 12:45 a 13:35

Varela Fernández, Teresa

Bioloxía e Xeoloxía

Martes

de 9:35 a 10:25

Vázquez Fernández, Manuel

Inglés

Luns

de 10:45 a 11:35

Vigil Touza, Iria

Música

Luns

de 11:35 a 12:25

Villa López, Marta

L. e L. Castellana

Xoves

de 11:35 a 12:25