Profesional, Reunións

Lexislación sobre ensino secundario

Nesta ligazón podedes descargar un arquivo en pdf sobre a lexislación para Galicia referida a ensino secundario.

Nela podedes atopar información sobre curriculos, competencias básicas, distribución horaria, plan lector, plan TIC, Avaliación e Diversificación Curricular.

Facer clic aqui

Distribuir contido