You are hereProfesional, Reunións

Profesional, Reunións


Lexislación sobre ensino secundario

Nesta ligazón podedes descargar un arquivo en pdf sobre a lexislación para Galicia referida a ensino secundario.

Nela podedes atopar información sobre curriculos, competencias básicas, distribución horaria, plan lector, plan TIC, Avaliación e Diversificación Curricular.

Facer clic aqui

Proxecto Colaboración

Información (web)

Revista Escolar

Semana Cultural

 

Alumnado

Pais/Nais

O Centro

Actividades

Departamentos

Biblioteca