You are hereLocalización, Dependencias, Organigrama, Secretaría, Consello escolar, Profesorado, Equipo directivo, Convivencia

Localización, Dependencias, Organigrama, Secretaría, Consello escolar, Profesorado, Equipo directivo, Convivencia


Membros do claustro de profesores

PROFESORADO DO IES ANTONIO FRAGUAS

 

Latín:

XOSÉ ANTÓN DOBARRO POSADA

 

Lingua castelá e Literatura:

MARGARITA VIDAL MAZA

BEATRIZ CALVO GÓMEZ

JOSÉ CARLOS ARAGUNDE SINEIRO

SANTIAGO SANJURJO DÍAZ

ESTHER ANTELO DONO

YOLANDA RODRÍGUEZ ALDREY

 

Matemáticas:

TERESA OTERO SUÁREZ

MARIO DÍAZ PULIDO

Mª CARMEN RODRÍGUEZ ALDEMUNDE

Localización

O Centro atópase no polígono de Fontiñas, na rúa Londres, nº 10.

Santiago de Compostela. CP 15707

Os teléfonos son 981588498 ou 981588322.

O fax: 981588254.

Equipo directivo do IES Antonio Fraguas Fraguas

Director:

CARLOS ENCISA DE SA

Vicedirector:

XOSÉ ANTÓN DOBARRO POSADA

Xefa de estudos:

Mª CARMEN OTERO VILAS

Secretario:

FRANCISCO JAVIER GARCIA COTA

Revista Escolar

Alumnado

Pais/Nais

Profesorado

Actividades

Departamentos

Biblioteca