Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Apuntamentos e material de referencia da materia Tecnoloxías da Información e da Comunicación de 2º de Bacharelato.
Materiais e apuntamentos da materia de Introdución á Robótica (2º ESO).
Tecnoloxías da información e da comunicación de 4º ESO - Curso 2016/2017
Material de Tecnoloxía para o alumnado de 3º da ESO - Curso 2016/2017
Apuntamentos e recursos en xeral para o alumnado de Tecnoloxías de 2º da ESO.
Apuntamentos e material de apoio para o alumnado matriculado na materia de tecnoloxía en 4º da ESO
Curso con recursos para alumnado de Electrotecnia que non curso a Física e Química de 1º de Bacharelato.
Contidos e recursos en xeral para o alumnado de Tecnoloxía Industrial I.

Apuntamentos e material de apoio para o alumnado de 2º de Bacharelato matriculado na materia de Electrotecnia.


Materiais e recursos para o alumnado de 2º de Bacharelato que está a cursar a materia de Tecnoloxía Industrial II

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Recursos de Matemáticas de 2º eso.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Matemáticas opción A de 4º de ESO
Material y recursos para matemáticas de 1º de ESO
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Resumos dos temas de Selectividade
Unidades de traballo para a lingua castelá e a literatura de 3º de ESO
Unidades de traballo para a materia de Lingua Castelá en 1º de ESO.
Materiais de Lingua Castelá e Literatura de 2º de Bacharelato

Material de apoio para o alumnado de 2º de Bacharelato que está cursando a materia de artes escénicas.


Lingua castelá e Literatura. Proxecto Comenius.
Materiais da materia de latín para o bacharelato
Aquí subides os traballos feitos durante o curso 2011-2012
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

OS REXISTROS LINGÜÍSTICOS

Temas de Sociolingüística para a Selectividade.
(Lingua Galega)
Documentación e material para o alumnado matriculado en Ciencias do Mundo Contemporáneo.
Xeografía 3º ESO
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Web para realizar as enquisas de bibioteca.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Proxecto Interdisciplinar: Rosalia de Castro

1º eso D: Roteiro de Rosalia de Castro

Neste curso faránse actividades do Proxecto Interdisciplinar de 1º Eso D
Material para a material Proxecto Interdisciplinar - Na actualidade para 1º A da ESO.
Recopilación de programas e aplicacións que poden ser de interese para o profesorado do centro.