Skip to Content

Documentos de interese

PROGRAMACIÓNS DO DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS

Operacións básicas para o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes

PROGRAMACIÓNS CURSO 2023-2024

1º FPB AGROXARDINARÍA E COMPOSICIÓNS FLORAIS

Operacións auxiliares de preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivos 

Operacións básicas de produción e mantemento de plantas en zonas de xardinaría  

 Operacións básicas en instalación de xardíns, parques e zonas verdes

Operacións básicas en mantemento de xardíns, parques e zonas verdes
2º FPB AGROXARDINARÍA E COMPOSICIÓNS FLORAIS

Actividades de rega, fertilización e tratamentos en cultivos

 Operacións auxiliares na elaboración de composicións con flores e plantas

Materiais de floraría

1º CM APROVEITAMENTO DO MEDIO NATURAL
2º CM APROVEITAMENTO DO MEDIO NATURAL

Calendario das probas extraordinarias. 2ºBacharelato

Publícase o calendario das probas escritas da convocatoria extraordinaria de 2º de Bacharelato. As probas terán lugar do 10 ao 13 de xuño.

Xustificación de ausencias do alumnado

Na seguinte ligazón pódese descargar o documento para a xustificación de faltas de asistencia do alumnado. Recórdase que, dacordo co Procolo Educativo para a prevención e o control do absentismo en Galicia, e segundo está recollido nas NOF do centro, as ausencias terán consideración de xustificables nos seguintes casos:

a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario.

b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao.

c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, sendo xustificable o tempo necesario.

d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos ao mes.

e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica.

A xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado realizarase ante o profesorado titor e por parte da nai, do pai ou das persoas titoras legais ou gardadoras do alumnado, acompañando, segundo proceda, do xustificante ou documento acreditativo pertinente.

Enquisa de convivencia escolar 2023

Enquisa de diagnose da convivencia 2023

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades pon en marcha este curso académico a IV macroenquisa de diagnose da convivencia escolar, dirixida ao conxunto da comunidade educativa galega (alumnado a partir de 5º de educación primaria, profesorado, persoal non docente e familias).

Para que as familias poidan participar, o procedemento é o seguinte:

1. O alumnado levará aos seus domicilios un impreso cunha clave ou código.

2.  A nai / pai / responsable accederá ao sitio web onde se atopa a enquisa https://edu.xunta.gal/convfamil

Concreción curricular

No seguinte enlace podedes acceder á CONCRECIÓN CURRICULAR. CURSO 2022/2023 Criterios de avaliación, promoción e titulación.

 

Admisión alumnado 23/24

ADMISIÓN DE ALUMNADO. CURSO 2023/24

 

Plan Dixital do IES Antón Alonso Ríos

Na seguinte ligazón podedes acceder ao Plan Dixital do IES Antón Alonso Ríos

Concreción curricular

No seguinte enlace, podedes acceder á Concreción curricular (Avaliación) do curso 2021/22

 

 

 

Oferta Formativa FP

O IES Antón Alonso Ríos ofertas os seguintes cursos de Formación Profesional para o vindeiro curso 2021/22.

  • FPB Electricidade e Electrónica.

  • FPB Agroxardinería e Composición Floral.

  • Ciclo Medio Aproveitamento e Conservacion do Medio Natural.

  • Ciclo Medio Instalacións de Telecomunicacións.

 

https://www.edu.xunta.es/fp/

#FPGalicia

 

Fondo Libros

Na seguinte ligazon podedes acceder á  ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22.

PREME AQUÍ

 

Distribuir contido


by Dr. Radut