RECUPERACIÓN PENDENTES BIOLOXIA/XEOLOXÍA 17/18

No seguinte documento tes información sobre a recuperación de pendentes e os contidos mínimos de cada curso.

PENDENTES BIO/XEO