Titorías

Relación de grupos, titores e horas de atención a pais.

 

 

 

Curso 2017-18

   

GRUPOS

TITORES

 
           
      1º ESO A Rosa Méndez  
      1º ESO B Gloria González  
      1º ESO C Liliana Saco  
      1º ESO D Carmen Castaño  
         
      2º ESO A Rosa Amboage  
      2º ESO B Juan Jerez  
      2º ESO C Luis López  
      2º ESO D Ana Mejía  
      PMAR  Marga Niño  
         
      3º ESO A Marta Barcón  
      3º ESO B Ana Rodríguez  
      3º ESO C Susana Iglesias  
      3º ESO D Juan Fandiño  
         
      4º ESO A Miguel Fernández  
      4º ESO B Carmela Iglesias  
      4º ESO C Teresa Rey  
      4º ESO D Marga Romero  
         
      1º BACH A Emma García  
      1º BACH B Ricardo Madalena  
      1º BACH C Estela Suárez  
         
      2º BACH A Cristina García  
      2º BACH B Teresa Comesaña  
      2º BACH C Lourdes Pérez  
         
Distribuir contido