Skip to Content

Solicitude do título de bacharelato

Para a obtención do título de bacharelato é imprescindible proceder co pagamento de taxas


Pagamento das taxas do Título de Bacharelato


O pagamento debe realizarse a través da seguinte ligazón:

https://ovt.atriga.gal/#!/detalle_servizo/Pago+telem%C3%A1tico+de+taxas+e+prezos/

11609730/4126995/11609860/l/item-dark-bluePinchando en INICIAR TAXA xérase un impreso de autoliquidación de taxas que debemos ir cumplimentado.

Nos DATOS DA TAXA debe seleccionar:


Consellería: CULTURA, EDUCACIÓN, FP E UNIVERSIDADES
Delegación: VIGO
Servizo: ENSINO MEDIO
Taxa: EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS E PROFESIONAIS POLA LOE E OS SEUS DUPLICADOS
Obxecto de pago: p.e. TÍTULO DE BACHARELATO DE (nome) 
DATOS DE PAGO: 54 taxa xeral, 27,03 familia numerosa e 0 familia numerosa especial.

A continuación, cúbrense os datos persoais, e unha vez finalizado o proceso, aparecen dúas opcións: PAGO TELEMÁTICO (se realiza o pago con tarxeta) ou DESCARGAR MODELO PRESENCIAL (se imprime e realiza o pago na entidade bancaria).

MOI IMPORTANTE:

- A data de pagamento debe ser posterior á data de publicación das cualificacións da avaliación final (peche de actas por parte do centro educativo).
- En caso de realizar o pago telemático: deberase retroceder ao apartado Cidadáns-Pago de taxas e prezos-Operacións realizadas e imprimir en PDF o modelo 730-731. A aplicación, no momento do pago, xera un recibo de pago con tarxeta; en ningún caso este recibo será xustificante de pago das taxas (de feito en dito recibo non consta o obxecto de pago da taxa), o que debe presentar no centro educativo é o modelo 730-731 que se descarga como se explica anteriormente.page | by Dr. Radut