Curso 2012/13- Os primeiros traballos de aula (Música)

Comezamos un novo curso no que novamente vós, o alumnado, sodes os grandes protagonistas. 

Neste caso son os alumnos/as dos cursos de 3º ESO (A-B-C) os que amosan os seus traballo de aula sobre a música nas primeiras civilizacións.