Info COVID

INFORMACIÓN COVID

 

Protocolo COVID do IES Álvaro Cunqueiro

Novo aviso:

Actualización da listaxe de síntomas COVID polo PROTOCOLO DE VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICO FRONTE AO VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) NO ÁMBITO EDUCATIVO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA (versión 5) : A dor de gorxa pasa a formar parte da listaxe de síntomas COVID. Se os/as vosos/as fillos/as presentan dor de gorxa non deben acudir ao centro e debedes contactar o mais axiña posible co seu facultativo, ou no seu defecto co PAC.

 

Vídeos:

 

DOCUMENTACIÓN para descargar:

 

CONTACTO:

Teléfono COVID do IES ÁLVARO CUNQUEIRO: 644678857, se a comunicación se realiza en horario lectivo do centro.

Correo-e: ies.alvaro.cunqueiro.covid19@edu.xunta.gal, asunto: COVID.