Skip to Content

9. Matemáticas I

TEMA 1 

Solucións dos exercicios do libro (Santillana) Descargar
Solucións dos exercicios do libro da editorial Anaya Descargar
Solucións dos exercicios do libro da editorial Editex Descargar
Exercicios de radicais 1 (con resultados) Descargar
Exercicios de radicais 2 (con resultados) Descargar
Exercicios de radicais 3 (con resultados) Descargar
Exercicios de potencias e logaritmos 1 (con solucións) Descargar
Exercicios de potencias e logaritmos 2 (con solucións) Descargar

TEMA 2 

Solucións dos exercicios do libro (Santillana) Descargar
Solucións dos exercicios do libro da editorial Anaya Descargar

TEMA 3 

Circunferencia goniométrica
Ángulos suplementarios  
Ángulos que difieren en 180º  
Ángulos opuestos  
Ángulos complementarios  
Ángulos que difieren en 90º  
Solucións dos exercicios do libro (Santillana) Descargar
Solucións dos exercicios do libro da editorial Anaya Descargar

TEMA 4 

Ecuación vectorial dunha recta
Exercicios resoltos de vectores Descargar
Exercicios resoltos de xeometría analítica Descargar
Solucións dos exercicios do libro Descargar

 

TEMAS 7,8 E 9

Exercicios resoltos de funcións Descargar
Exercicios resoltos de límites Descargar


book | by Dr. Radut