OPOSICIÓN FRONTAL DO CENTRO Á SEMIPRESENCIALIDADE NO BACHARELATO

A día 16 de setembro o cupo autorizado pola Consellería diríxenos a impartición dos cursos de Bacharelato de maneira semipresencial.

O presente escrito vai ser enviado a Consellería de Educación para facer constar o rexeitamento absoluto á impartición de clases de maneira semipresencial.