Skip to Content

Profesional

INFORMACIÓN PARA O PROFESORADO

LICENCIAS E PERMISOS   
Orde do 7 Abril de 2008 pola que se regula o réxime de permisos e licencias para o persoal docente

Modelos de xustificantes de faltas para cubrir en liña:
(Para poder seleccionar unha casilla preme dúas veces sobre dela e selecciona en valor predeterminado: "activada")

  •  Solicitude de permiso para asistir a actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, asociacións profesionais ou similares: Anexo II

           

Para a posible autorización teranse en conta, entre outros, os seguintes criterios:

a) Relación entre a actividade solicitada e a función que desempeña o profesor ou profesora.

b) Repercusión positiva da actividade formativa na calidade educativa do centro.

c) Repercusión da ausencia do profesor ou profesora na actividade docente do centro.

d) Número de profesores ou profesoras do centro que asisten, simultaneamente, a actividades de formación.

Estas solicitudes serán sometidas a informe da inspección educativa, que verificará os criterios anteriormente mencionados co fin de garantir a obxectividade e homoxeneidade na concesión das autorizacións.

As solicitudes e o informe da dirección do centro deberán ter entrada na delegación provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria cunha antelación mínima de dez (10) días ao inicio da actividade formativa.

En todo caso, estar en posesión da autorización, será un requisito necesario para asistir a actividades de formación en horario lectivo.

  •  Solicitude de premisos e licencias: Anexo IV ou Anexo V   (segundo precise)  
  • Relación da documentación esixida para os permisos e licenzas: 

        Para as licencias do Anexo IV: preme aqui 

Para as licencias do Anexo V: preme aqui

Distribuir contido


by Dr. Radut