Skip to Content

Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo Directivo, Persoal non docente

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

Martes 11 de febreiro, ás 18:15 horas

 

HORARIO DO PROFESORADO PARA ATENCIÓN ÁS FAMILIAS

APELIDOS E NOME DÍA E HORA
ABELLA CRESPO, BELÉN LUNS 11:20-12:10
AIXA SANZ, ROSA VENRES 10:30-11:20
ALVARELLOS FONDO, EMMA PRUDENCIA LUNS 11:20-12:10
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, CARLOTA VENRES 11:20-12:10
BALDOMIR CABANAS, JUAN LUNS 10:30-11:20
BREGUA LÓPEZ JOSÉ MARÍA MÉRCORES 12:30-13:20
CARRETERO RIVAS, MARÍA VENRES 11:20-12:10
DAVO, FRANCOIS LUNS 12:30-13:20
DOMÍNGUEZ OROÑA, MARÍA MARTES 12:30-13:20
EDREIRA DOMÍNGUEZ, MARTA MARTES 09:20-10:10
FERNÁNDEZ FRAGA, FRANCISCO MÉRCORES 10:30-11:20
FERRÁNDEZ CASTELEIRO, Mª DOLORES VENRES 11:20-12:10
GARCÍA FERNÁNDEZ, EMILIO ANTONIO VENRES 09:20-10:10
GONZÁLEZ LÓPEZ, PABLO MÉRCORES 10:30-11:20
GONZÁLEZ PÉREZ, SUSANA LUNS 10:30-11:20
LABORA CASTRO, Mª ELENA VENRES 10:30-11:20
LAMAS NOYA, ROSA MARTES 10:30-11:20
LAVANDEIRA ROJO, SONIA LUNES 11:20-12:10
LUPIÁÑEZ LÓPEZ, ANA VENRES 11:20-12:10
MARTÍNEZ REY, Mª JOSÉ MARTES 10:30-11:20
MARTÍNEZ RÍOS, Mª MILAGROS VENRES 11:20-12:10
MARTÍNEZ RIVERA, ANA Mª MARTES 10:30-11:20
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Mª ÁNGEL XOVES 11:20-12:10
MÉNDEZ GARCÍA, TERESA ELVIRA MÉRCORES 09:20-10:10
MÉNDEZ PIÑEIRO, SUSANA MARTES 10:30-11:20
MIGUEL LOUREDA, ELSA XOVES 11:20-12:10
MONROY GONZÁLEZ, EDUARDO VENRES 10:30-11:20
MOREIRA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO XOVES 11:20-12:10
NAVARRO OTERO, PAULA LUNS 09:20-10:10
NOVO PÉREZ, MARÍA MÉRCORES 11:20-12:10
PADÍN FERNÁNDEZ, SERGIO AMADO MARTES 10:30-11:20
PAMPÍN PAMPÍN, PILAR XOVES 10:30-11:20
PATIÑO GARCÍA, PABLO MARTES 11:20-12:10
PATIÑO NUÑEZ-ROMERO, EDUARDO
PAZOS SEOANE, CELIA VENRES 12:30-13:20
PÉREZ GÓMEZ, ALEXANDRE XOVES 11:20-12:10
PÉREZ PÉREZ, CARMEN MÉRCORES 10:30-11:20
PIÑÓN VALE, ANA LUNS 10:30-11:20
QUINTAS QUINTAS, MANUEL LUNS 10:30-11:20
RODRÍGUEZ BARRERA, ANA Mª VENRES 12:30-13:20
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, TITO LUNS 10:30-11:20
SALGADO FREIRE, EMILIO (JABARES, RAQUEL) VENRES 09:20-10:10
SÁNCHEZ GRELA, MILAGROS LUNS 09:20-10:10
SÁNCHEZ MÉNDEZ, IOLANDA VENRES 09:20-10:10
SÁNCHEZ TARRÍO, MIGUEL VENRES 10:30-11:20
SÁNCHEZ VILLAR, JOSÉ LUÍS MARTES 09:20-10:10
SERTUCHA LISTA, ENEKO
SOUTO CAÑAS, GONZALO VENRES 10:30-11:20
SOUTO EIROA, MARTA LUNS 11:20-12:10
TABOADA LESTA, DIEGO
TOBA QUINTÁNS, PURIFICACIÓN MÉRCORES 11:20-12:10
TORREIRO ANTA, BEGOÑA VENRES 09:20-10:10
ULLA BERDULLAS, JAVIER MIÉRCOLES 10:30-11:20
VARELA GARCÍA, Mª DE LOS ÁNGELES (PORTELA, DAFNE) LUNS 09:20-10:10
VARELA LÓPEZ, EDUARDO ALFONSO VENRES 09:20-10:10
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, ANA LUZ XOVES 11:20-12:10
VÁZQUEZ PARCERO, ALFONSO VENRES 09:20-10:10
VIDAL REGUEIRO, MARÍA LUNS 10:30-11:20
VIGO LANCHO, AMPARO
VILLANUEVA SEGADE, LUISA XOVES 12:30-13:20

Profesorado

 

 

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.

 

Departamento: Actividad Físicas e Deportivas 

Coordinador: Fernández Fraga, Francisco

1 Fernández Fraga, Francisco

2 Martínez Rivera, Ana M

3 Padín Fernández, Sergio Amado

4. Patiño Núñez-Romero, Eduardo

5 Sertucha Lista, Eneko

6 Souto Cañas Gonzalo

7 Taboada Lesta, Diego

Departamento: FOL 

1 Vázquez Ferreiro Carlos

2 Vigo Lancho, María Amparo

Departamento: Educación Física

Coordinador: Martínez Rivera, Ana M

1 Martínez Rivera, Ana M

2 Padín Fernández, Sergio Amado

3 Sanchez Tarrio, Miguel (Inglés)

4 Souto Cañas, Gonzalo

Departamento: Ciencias naturais

Coordinador: Rodríguez Barrera, Ana María

1 Mosquera Sante, María José

2 Rodríguez Barrera, Ana María

3 Santaolalla Losada, Miguel

Departamento: Filosofía

Coordinador: Varela López, Eduardo Alfonso

1 Varela López, Eduardo Alfonso

Departamento: Física e química

 Coordinador: Varela García, María Ángeles

1 Ferrández Casteleiro, Loli

2 Varela García, María Ángeles

Departamento: Francés

Coordinador: Davo, Francois Alain

1 Davo, Francois Alain

2 Novo Pérez, María

Departamento: Grego

Coordinador: Labora Castro, María Elena

1 Labora Castro, María Elena

Departamento: Inglés

Coordinador: Pampín Pampín, María del  Pilar

1 Pampín Pampín, María del  Pilar

2 Patiño García, Juan Pablo

3 Alvarez María Pilar

Departamento: Lingua castelá e literatura

Coordinador: Salgado Freire, Emilio

1 Lamas Noya, Rosa María

2 Salgado Freire, Emilio

3 Sánchez Villar, José Luis

4 Toba Quintans, Purificación

Departamento: Lingua galega e literatura

Coordinador: Sánchez Grela, Milagros

1 Gonzalez Lousada, Francisco

2  Sánchez Grela, Milagros

3 Sánchez Méndez, Iolanda

4 Vilariño Suárez, María Dolores

Departamento: Religión

1 Milagros Martinez

Departamento: Matemáticas

Coordinador: Navarro Otero, Paula María

1 Martínez Rodríguez, María Angel

2 Navarro Otero, Paula María

3 Quintás Quintás Manuel

5 Vázquez Parcero, Alfonso

6 Vidal Regueiro, María

7 Reducción María Vidal

Departamento: Música

Coordinador: Méndez García, Teresa Elvira

1 Méndez García, Teresa Elvira

Departamento: Orientación

Coordinador: García Fernández, Emilio A.

1 García Fernández, Emilio Antonio

2 Moreira Fernández, José Antonio

3 Baamonde Pereira, Natalia

4 Rodríguez Martínez, Tito

Departamento: Tecnoloxía

Coordinador: Torreiro Anta, María Begoña

 1 Martínez Rey, María José

2 Torreiro Anta, María Begoña

3 Picos López Mónica (Fis&Qui)

 Departamento: Xeografía e historia

Coordinador: Rguez Cancio-Donlebun, Regina

 1 Alvarellos Fondo, Emma Prudencia

2 González López, Pablo

3 Monroy González, Eduardo

4 Rodríguez Cancio-Donlebun, Regina

Departamento: Plastica

1 Jose Maria Bregua

2 Velasco Vázquez Laura (Música)

 

Distribuir contido