Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo Directivo, Persoal non docente

Profesorado

 

 

 

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.

 

 


Departamento de Bioloxía e Xeoloxía - Ciencias da Natureza:

 • Miguel Santaolalla Losada (Coordinador)
 • Ana María Rodríguez Barrera (Titora de 1º C-B ESO)
 • Mª José Mosquera Santé


 

Departamento de Debuxo e Plástica - Visual:

 •  Joaquín Perales Garat (Coordinador)


 

Departamento de Educación Física:

 • Ana María Martínez Rivera (Coordinadora)
 • Francisco Fernández Fraga (Titor de 2º Ciclo Formativo e Coord. da CFT)
 • Dina Asensio Campazas (Titora de 1º BACH)
 • Sergio Amado Padín Fernández (Titor de 1º Ciclo Formativo)
 • Eduardo Patiño Núñez-Romero (Vicedirector)
 • Eneko Sertucha Lista (Xefe de estudos)
 • Diego Taboada Lesta (Director)
 • Eduardo Carril Prego 

 

 

Departamento de Filosofía:

 • Eduardo Varela López (Coordinador)


 

Departamento de Física - Química:

 •  Mª Ángeles Varela García(Coordinadora)
 • Javier Delgado Corzo (Titor de 2ºB-A ESO)

 


Departamento de Francés:

 • Francois Davo (Coordinador)
 • Mélanie Pintos Martín 


 

Departamento de Grego:

 • Mª Elena Labora Castro (Coordinadora)


 
Departamento de Lingua Estranxeira - Inglés:

 • Mª Elena Penas Franqueira (Coordinadora eTitora de 4ºB ESO)
 • Juan Pablo García Patiño
 • Sonia Lavandeira Rojo (Titora  1º A ESO)

 

 Departamento de Lingua Castelá e Literatura:

 • Emilio Salgado Freire (Coordinador).
 • José Luis Sánchez Villar (Titor de 2º PMAR).
 • Purificación Toba Quintáns (Titora de 2º B-B ESO) .
 • Alfredo Blánco Martínez (Titor 2ºA ESO).Departamento de Lingua Galega e Literatura:

 • Henrique Manuel Rabuñal Corgo (Titor de 2ºC  ESO)
 • Teresa Fandiño Barreiro (Titora de 3ºA ESO)
 • César Carlos Morán Fraga (Coordinador)
 • Mª Dolores Vilariño Suárez (Titora de 4ºA ESO)Departamento de Matemáticas:

 • Paula Navarro Otero (Coordinadora).
 • Miguel A. García Álvarez (Titor de 2ºA BACH).
 • Mª Luisa Gómez Moar
 • Jacinto Saavedra López 
 • Alfonso Vázquez Parcero (Titor de 3ºB ESO)
 • María Vidal Regueiro
 • Benjamín Sande Eslava
Departamento de Orientación:

 • Emilio García Fernández (Coordinador)
 • Tito Rodríguez Martínez
 • José Antonio Moreira Fernández (Titor 1º C-A ESO)
 • Ana Piñón Vale

 

Departamento de Música:

 • Teresa Elvira Méndez García (Coordinadora)
 • Clara Suárez Núñez (Titora  1º B ESO)

 

Departamento de Relixión:

 • Mª Milagros Martínez Ríos (Coordinadora).Departamento de Tecnoloxía:

 • Mª José Martínez Rey(Coordinadora)
 • MªBegoña Torreiro AntaDepartamento de Ciencias Sociais - Xeografía e Historia:

 • Mª Regina Rodríguez Cancio-Donlebun (Coordinadora).
 • Emma Prudencia Alvarellos Fondo (Titora de 4ºC ESO).
 • Pablo González López (Coordinador TIC e ABALAR).
 • Eduardo Monroy González (Titor de 2ºB BAC).


 

Departamento de FOL:

 • Amparo Vigo Lancho (Secretaria)
 • Begoña Zas García (Coordinadora)

 

 

 

 

Persoal Non Docente

 

Persoal administrativo e de servizos:

 

  Administración.

  Clara Mª Gómez Lago

 

Subalternos.

Rosa Núñez Castelo.

Juan Pintané Regueira

 

Limpeza.

Beatriz Blanco García.

Ana Mª Paradela Villar (media xornada).

Mª del Mar Redondo Villarino.

 

 

EQUIPO DIRECTIVO

 

Equipo Directivo:

 •             Diego Taboada Lesta (Director).
 •             Eduardo Patiño Núñez-Romero (Vicedirector).
 •             Eneko Sertucha Lista (Xefe de Estudos).
 •             Amparo Vigo Lancho (Secretaria).

 

 

CONSELLO ESCOLAR

 


 

CONSELLO ESCOLAR.

 

Membros de pleno dereito:

a)              Diego Taboada Lesta (Presidente)

b)             Eneko Sertucha Lista (Xefe de Estudos)

c)               Amparo Vigo Lancho (Secretaria)

 

Representantes do profesorado:

a)             Mª de los Ángeles Varela García

b)              Eduardo Monroy Gonzalez

c)             Mª Regina  Rodríguez Cancio-Donlebun

d)              Mª José Martínez Rey

e)              Tito Rodríguez Martínez

f)        Pablo González Lopez


 

Representantes do sector das familias:

a)              Manuela Jiménez Martín.

b)               Berta Freire Lesta (AMPA).

 

Representantes do sector do alumnado:

a)             Amanda Farias dos Santos, 2º CICLO

b)              Carla Piñeiro Ponte, 2ºB BACH

c)               Cristian Pose Vázquez, 1 º BACH.


 

Representante do PAS:

a)              Posto se cubrir

 

Representante municipal:

a)              Fouz Escobero, Isabel

 

Comisión Económica:

a)              Diego Taboada Lesta (Delega/ Secretar.)

b)             

c)           

d)             

e)              ……………………………...

 

 

 

Observatorio Convivencia Escolar:

a)             
b)              

c)               

d)             

e)             
f)        
g)             

h)              

i)      

j)         

 

Comisión impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e afectiva entre homes e mulleres:

a)             

b)              ………………………………...

 

Distribuir contido