Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo Directivo, Persoal non docente

Profesorado

 

 

 

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.

 

 


Departamento de Bioloxía e Xeoloxía - Ciencias da Natureza:
Ana María Rodríguez Barrera (Coordinadora).
Patricia Martínez Leyenda.
Mª José Mosquera Santé (Titora de 3ºA ESO).
Miguel Santaolalla Losada (Director).

 

Departamento de Debuxo e Plástica - Visual:
Teresa Fernández Liz (Coordinadora).
Patricia Iglesias Pereira.

 

Departamento de Educación Física:
Cecilio Castro González (Coordinador).
Francisco Fernández Fraga (Titor de 2º Ciclo Formativo e Coord. da CFT).
Ana María Martínez Rivera (Titora de 1ºB BAC). Na actualidade o profesor e Emilio José Lousa Regueiro.
Sergio Amado Padín Fernández (Titor de 1º Ciclo Formativo).
Eduardo Patiño Núñez-Romero (Coordinador de Abalar).
Mª Ángeles Pérez Barros (Titora de 2ºB ESO). Na actualidade o profesor e Juan Manuel Vázquez Vilaboa.

 

Departamento de Filosofía:
Juan Carlos Freire Leira (Coordinador e Titor de 1ºA BAC).

 

   Departamento de Física - Química:
Mª Carmen Vidal Fernández (Coordinadora).
Mª Ángeles Varela García.


   Departamento de Francés:
Dorinda Rivera Pedredo (Coordinadora).
Mª del Carmen Mourelle Mosqueira (Titora de 3ºC ESO).

 

Departamento de Grego:
Mª Elena Labora Castro (Coordinadora).

 
Departamento de Lingua Estranxeira - Inglés:
MªAdela Sevilla García (Coordinadora).
Mª Elena Penas Franqueira (Titora de 4ºB ESO).
Mª Teresa Zincke Vázquez (Titora de 2ºD ESO).

 

  Departamento de Lingua Castelá e Literatura:
Dulce María Ferrández Casteleiro (Coordinadora).
Marta Edreira Domínguez (Titora de 1ºA ESO).
Mª Carmen Ferreiro Abelleira (Titora de 4ºD PDC ESO) .
Francisco Javier Rama Morales (Titor 2ºA ESO).


 Departamento de Lingua Galega e Literatura:
Henrique Manuel Rabuñal Corgo (Coordinador e Titor de 2ºB BAC).
Teresa Fandiño Barreiro (Titora de 3ºB ESO).
César Carlos Morán Fraga (Titor de 4ºC ESO).
Fernando Ron Docampo.


  Departamento de Matemáticas:
Jesús Donas Vázquez (Coordinador).
Sabela Fernández de la Vega Fernández (Titora de 4ºA ESO).
Amara Gómez Baño (Titora 1ºB ESO). Na actualidade a profesora é Rosa Mª Sousa Vieira.
Mª Luisa Gómez Moar.


 Departamento de Música:
Teresa Elvira Méndez García (Coordinadora).
 

 Departamento de Relixión:
Mª Milagros Martínez Ríos (Coordinadora).


 Departamento de Tecnoloxía:
Andrés García-Garabal Mosquera (Coordinador).
Mª José Martínez Rey (Secretaria).
Raquel Sierra Figueroa (Titora de 1ºC ESO).
MªBegoña Torreiro Anta (Vicedirectora).


   Departamento de Ciencias Sociais - Xeografía e Historia:
Mª Regina Rodríguez Cancio-Donlebun (Coordinadora).
Emma Prudencia Alvarellos Fondo (Titora de 2ºC ESO).
Pablo González López (Coordinador TIC).
Eduardo Monroy González (Titor de 2ºA BAC).

 

 Departamento de FOL:
Amparo Vigo Lancho (Coordinadora).

 

 

 

 

Persoal Non Docente

Persoal administrativo e de servizos:

 

   Administración.

  Carmen Garrido Ordoño.

  Clara Mª Gómez Lago

 

Subalternos.

Rosa Núñez Castelo.

Juan Pintané Regueira

 

Limpeza.

Beatriz Blanco García.

Ana Mª Paradela Villar (media xornada).

Mª del Mar Redondo Villarino.

EQUIPO DIRECTIVO

Equipo Directivo:

            Miguel Santaolalla Losada (Director).

            Begoña Torreiro Anta (Vicedirectora).

            Emilio Antonio García Fernández (Xefe de Estudos).

            María José Martínez Rey (Secretaria).

 

CONSELLO ESCOLAR

 


 

CONSELLO ESCOLAR.

 

Membros de pleno dereito:

a)              Miguel Santaolalla Losada (Presidente).

b)              Emilio Antonio García Fernández (Xefe de Estudos).

c)               María José Martínez Rey (Secretaria).

 

Representantes do profesorado:

a)              María del Cármen Ferreira Abelleira.

b)              Eduardo Monroy Gonzalez.

c)               César Carlos Morán Fraga.

d)              Rodríguez Cancio-Donlebun, Mª Regina.

e)              Rodríguez Martínez, Tito.

f)         Fernando Ron Docampo.

f)         Varela García, Mª de los Ángeles.

 

Representantes do sector das familias:

a)              Mª Emilia Izquierdo Serrano.

b)              Manuela Jiménez Martín.

c)               Julio Martínez Lema (AMPA).

 

Representantes do sector do alumnado:

a)              Carlota Lema Arranz, 1ºA BAC.

b)              Carla Piñeiro Ponte, 4ºB ESO

c)               Cristian Pose Vázquez, 3ºC ESO.

d)              Ismael Roukhamieh González, 1ºA BAC.

 

Representante do PAS:

a)              Mª del Mar Redondo Villarino.

 

Representante municipal:

a)              Posto sen cubrir.

 

Comisión Económica:

a)              Miguel Santaolalla Losada. (Delega/ Secretar.)

b)              María Jose Martínez Rey.

c)            Eduardo Monroy Gonzalez.

d)              Mª Emilia Izquierdo Serrano.

e)              ……………………………...

 

 

 

Observatorio Convivencia Escolar:

a)               Miguel Santaolalla Losada.

b)               Emilio Antonio García Fernández.

c)                César Carlos Morán Fraga.

d)               María del Carmen Ferreiro Abelleira.

e)               Eduardo Monroy González.

f)          Fernando Ron Docampo.

g)               Ismael Roukhamieh González. 

h)               Julio Martínez Lema.

i)          Mª del Mar Redondo Villarino.

j)           Ana María Rivera Rozadas (Orientadora, non e conselleira).

 

Comisión impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e afectiva entre homes e mulleres:

a)              Sergio Amado Padin Fernández.

b)              ………………………………...

 

Distribuir contido