TAREFAS 3º ESO, profesor JAN ALVIN MUZA

Enviado por admin o Mar, 03/17/2020 - 12:02

 

Semana 30 de marzo - 3 de abril:

 • 3º A & 3ºB:
  • Student´s Book page 61, exercises 6/7/9; Page 63  "Famous heroes and heroines" (reading).
  • Workbook: Grammar reference page 114; Exercises 1-7 page 115.Vocabulary plus (page 101)

Os estudantes deberían autocorrixir os exercicios das últimas dúas semanas. Solucións aquí.

 

Semana 23-27 de marzo:

 • 3º A & 3ºB:
  • Workbook pages 50 & 52
  • Workbook pages 114 & 115 (exercises 1-5)

 

Semana 16-23 de marzo: 

 • 3º A:
  • Student’s book, pages 60 & 61 (exercises 1-9)
  • Workbook, pages 46 & 47.
 • 3ºB:
  • Student’s book, page 61, (exercises 6-9)
  • Workbook, page 46 (exercise 4) & page 47 (exercises 5, 6 & 7)

 

 

( categories: )