Skip to Content

Acceso a redes sociais

       

Curso Bruxelas, resumo

 

A profesora de Tecnoloxía Ana Moreiras vén de participar nun curso en Bruxelas dentro do marco do Erasmus "Profesorado competente desde a perspectiva STEM". Trátase dun proxecto europeo coordinado polo CAFI no que participan, ademais, os centros IES Meaño, IES Carlos Casares, IES Pobra do Caramiñal, IES Porriño e IES Xelmírez 2.

O fin deste Erasmus é presentar un catálogo de prácticas STEM que sirvan de guía a outros centros galegos. Para logralo, deseñáronse 3 saídas educativas para participar en cursos europeos e facer job shadowing de dinámicas STEM referencia.

Do 23 ó 27 de abril participamos no curso ENHANCING STEM PRACTICE AND STRATEGY IN SECONDARY SCHOOLS na European Schoolnet, un organismo da Comisión Europea que agrupa a 34 ministerios educativos. O principal obxectivo do curso era axudarnos a definir unha estratexia escolar para convertir o noso centro nunha Escola STEM e dotalo do selo STEM School Label.

No noso blog Erasmus STEM pode atoparse un diario de toda a experiencia, con link ós materiais consultados e elaborados. O vídeo anexo pretende dar unha panorámica visual de toda a experiencia.

 


 

 

Technology teacher Ana Moreiras has been participating in a course in Brussels under the Erasmus framework "Competent teachers from STEM perspective." This is a European project coordinated by CAFI, in which the IES Meaño centers, IES Carlos Casares, IES Pobra do Caramiñal, IES Porriño and IES Xelmírez 2 also participate.

The aim of this Erasmus is to present a catalog of STEM practices that serve as a guide to other Galician centers. To achieve this, 3 educational outlets have been designed to participate in European courses and to do shadowing of STEM reference dynamics.

From 23 to 27 April, we took part in the ENHANCING STEM PRACTICE AND STRATEGY IN SECONDARY SCHOOLS course at European Schoolnet, a body of the European Commission that groups 34 educational ministries. The main objective of the course was to help us define a school strategy to turn our center into a STEM School and get the STEM School Label.

In our blog Erasmus STEM you can find a journal of the whole experience, with a link to the materials consulted and elaborated. The attached video aims to give a visual overview of the whole experience.

 

 blog | by Dr. Radut