Oferta Formativa IES 12 de Outubro:

Ensinanzas de ESO e Bacharelato
Ciclos Formativos de :
ELECTRICIDADE:
CM Instalacións Eléctricas e Automáticas
CS Sistemas Electrotécnicos e Automáticos
FABRICACIÓN MECÁNICA:
CM Mecanizado
CS Programación da producción por fabricación mecánica
IMAXE PERSOAL:
CM Peiteado e cosmética capilar
CM de Estética e Beleza
CS Estética integral e benestar
FP BÁSICA de Peiteado e estética

No seguinte enlace tedes un vídeo coas nosas instalacións e actividade académica.

ESO 1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
BACHARELATO 1º BACHARELATO CIENCIAS
1º BACHARELATO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS
2º BACHARELATO CIENCIAS
2º BACHARELATO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAS
FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA
PEITEADO E ESTÉTICA
 


 

FORMACIÓN PROFESIONAL
GRAO MEDIO
CM MECANIZADO
CM INSTALACIONS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS
CM PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR
CM DE ESTÉTICA E BELEZA
FORMACIÓN PROFESIONAL
GRAO SUPERIOR
CS DE PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA
CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS
CS ESTÉTICA INTEGRAL E BENESTAR