Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Traballos, actividades, apuntes, rúbricas de avaliación... sobre a materia

A actividade," Visita ETAP", coñecida coloquialmente como a potabilizadora de auga, é o complemento das prácticas realizadas no 1º trimestre  con motivo de participar no "Global Water Experiment - International Year of Chemistry 2011" , organizado pola UNESCO e coa colaboración da IUPAC:decantador 

http://water.chemistry2011.org/web/iyc

Hai que resolver un cuestionario.

Neste curso aportaráselle ao alumnado o material necesario para o desenvolvemente e aprendizaxe da materia de acordo coas normas do grupo de traballo de Química.http://ciug.cesga.es/grupos/quimica.html