Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Traballos, actividades, apuntes, rúbricas de avaliación... sobre a materia

Recursos para mellorar o rendemento do estudo
Que é o NÚMERO ATÓMICO?. Por que se representa por Z?. Cando se utilizou ese término por primeira vez? Que significa?

Este  é un curso de formulación  inorgánica para alumnos de ESO.

É importante coñecer os produtos químicos que utilizamos no fogar.

 lexivia

A actividade," Visita ETAP", coñecida coloquialmente como a potabilizadora de auga, é o complemento das prácticas realizadas no 1º trimestre  con motivo de participar no "Global Water Experiment - International Year of Chemistry 2011" , organizado pola UNESCO e coa colaboración da IUPAC:decantador 

http://water.chemistry2011.org/web/iyc

Hai que resolver un cuestionario.

A visita a GALFOR S.A. é unha actividade complementaria para os alumnos de 1º Bach - grupo A.

1

No formato en pdf hai un cuestionario que debes responder.

Neste curso aportaráselle ao alumnado o material necesario para o desenvolvemente e aprendizaxe da materia de acordo coas normas do grupo de traballo de Química.http://ciug.cesga.es/grupos/quimica.html

Conceptos básicos de Química orgánica para bacharelato.

Características dos compostos orgánicos. Formulación. Isomería

No curso de Física de 2º Bach informarase ao alumno dos temas, cuestións e problemas relacionados con esta materia, así como da información ou das modificacións introducidas polo grupo de traballo de Física.

Grupo de traballo de física:    http://ciug.cesga.es/grupos/fisica.html