Horarios das ensinanzas non regradas

 

 

 

ENSINANZAS NON REGRADAS

HORARIO

INICIACIÓN INFORMÁTICA MAÑA

       

INICIACIÓN INFORMÁTICA TARDE

      

PERFEC INFORMATICA MAÑA

      

PERFEC INFORMATICA TARDE

      

INICIACIÓN O INGLÉS

      

PERFECCIONAMENTO INGLÉS

      

INCIACIÓN O FRANCÉS

      

Preparación Acceso a Ciclo Superior (PACS)

      

 LINGUA GALEGA E CASTELÁ PARA EXTRANXEIROS MAÑANAS

      

LINGUA GALEGA E CASTELÁ PARA EXTRANXEIROS  TARDES