EPA Ferrol

Proba Libre Graduado ESO

Matrícula Proba Libre Graduado en ESO

Durante o mes de xaneiro publícase no D.O.G. a convocatoria das probas libres para a obtención do tít
 
CONDICIÓNS
1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.
3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4o curso de educación secundaria obrigatori
4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2016/17 nas ensinanzas de educación secundari

Exames Proba Libre Graduado en ESO

HORARIO

 

Os exames faranse en sesións de

- Mañana:

Distribuir contido