EPA Ferrol

Bacharelato

Horario Bacharelato

(Desplegar -leer máis- para ver todos os horarios)

 O venres día 29/09/2017 comezarán as clases para Bacharelato

Podes descargar os horarios para o curso 2017-2018; así como o calendario de exames:

1º BAC

Calendario Exames Bacharelato Semipresencial

Avaliación

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, con carácter trimestral, que serán presenciais e escritas.
En cada proba avaliaranse as capacidades adquiridas nese periodo de tres meses.

Matrícula Bacharelato Semipresencial - Modalidades

Prazo:
Poderase solicitar a matrícula en xullo (a partir do día 17 de xullo) e en setembro(os primeiros 14 días, sen prexuízo de que, en virtude das especiais circunstancias do alumnado deste réxime educativo, se poidan admitir solicitudes fóra do prazo establecido:

Matrícula Bacharelato con Titoría Telemática (San Clemente) - Modalidades

1.   Acceso
Pode acceder ó bacharelato a persoa que cumpra estes requisitos:

 

De idade: calquera persoa maior de dezaoito anos ou que os cumpra no ano natural en que fai a matrícula e aquelas persoas maiores de dezaseis anos que xustifiquen documentalmente algunha destas situacións:

 

Información Xeral

Acceso

Pode acceder ao bacharelato a persoa que cumpra estes requisitos:

De idade: calquera persoa maior de dezaoito anos ou que os cumpra no ano natural en que fai a matrícula e aquelas persoas maiores de dezaseis anos que xustifiquen documentalmente algunhas destas situacións:

Distribuir contido