EPA Ferrol

Bacharelato

Matrícula Bacharelato Semipresencial - Modalidades

Prazo:
Poderase solicitar a matrícula en xullo (a partir do día 17 de xullo) e en setembro(os primeiros 14 días, sen prexuízo de que, en virtude das especiais circunstancias do alumnado deste réxime educativo, se poidan admitir solicitudes fóra do prazo establecido:

Matrícula Bacharelato con Titoría Telemática (San Clemente) - Modalidades

1.   Acceso
Pode acceder ó bacharelato a persoa que cumpra estes requisitos:

 

De idade: calquera persoa maior de dezaoito anos ou que os cumpra no ano natural en que fai a matrícula e aquelas persoas maiores de dezaseis anos que xustifiquen documentalmente algunha destas situacións:

 

Información Xeral

Acceso

Pode acceder ao bacharelato a persoa que cumpra estes requisitos:

De idade: calquera persoa maior de dezaoito anos ou que os cumpra no ano natural en que fai a matrícula e aquelas persoas maiores de dezaseis anos que xustifiquen documentalmente algunhas destas situacións:

Distribuir contido