EPA Ferrol

Calendario escolar

Calendario Exames Bacharelato Semipresencial

Avaliación

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, con carácter trimestral, que serán presenciais e escritas.
En cada proba avaliaranse as capacidades adquiridas nese periodo de tres meses.

Calendario Exames ESA Semipresencial

Avaliación

Calendario escolar 2017/18

Nas ensinanzas de réxime especial as actividades lectivas comenzarán no máis tarde da cuarta semana de setembro e non finalizarán antes da 2ª semana de xuño.

Os delegados provinciais, por circunstancias concretas de organización, poderán autoriza a modificación das datas de comezo e finalización das actividades lectivas.

PERIODOS DE VACACIÓNS:

Distribuir contido