EPA Ferrol

Organigrama

Profesores ESA Semipresencial

Módulo 1

  • Á. CIENTÍFICO:
  • Á. CIENTÍFICO:
  • Á. SOCIEDADE:
  • Á.COMUNICACIÓN: BEGOÑA ARMADA
  • INGLÉS:

Módulo 2

  • Á. CIENTÍFICO:
  • Á. CIENTÍFICO: IVÁN RIVERA (tarde)
  • Á. SOCIEDADE:
  • Á.COMUNICACIÓN: MONTSERRAT DOPICO
  • INGLÉS:

Módulo 3

1. GRUPO B:

Organigrama do centro

Dirección

  Director: Raúl Rico Pena
  Xefa de estudios: Mª Carmen Souto Figuertoa
  Secretaría: Rosa Mª Randulfe Carballo

Xefaturas de departamento

Distribuir contido