EPA Ferrol

Ensinanza básica

Ensinanzas Básicas

As ensinanzas iniciais do ensino básico, ou niveis I e II, para as persoas adultas son as que corresponden ós coñecementos básicos inicias necesarios para acceder ás ensinanzas conducentes á obtención do título de graduado de educación secundaria. Os seus contidos básicos son estes:
Ensinanzas correspondentes ós coñecementos básicos iniciais.

Matrícula Ensinanza Básica

  • Nivel 1

 Matrícula : Todo o curso

  • Nivel 2

 Matrícula: Todo o curso

 

Distribuir contido