Documentación do centro

DOCUMENTACIÓN DO CENTRO

 

Os documentos dispoñibles para consulta pública son os seguintes:

                   - Plan de Convivencia

                   - Proxecto lector

                   - Proxecto lingüístico

  •  Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

        - Programa anual de actividades complementarias e
          extraescolares
        - Plan anual de actividades de potenciación do uso
          da lingua galega
        - Programa de formación do profesorado no centro
        - Programa de formación en centros de traballo
        - Programa Lingua árabe e cultura marroquí
        - Prácticum Máster Profesorado

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido