Matemáticas

NOTA INFORMATIVA:

Os contidos aquí expostos correspóndense ao curso 2015/16 e non se axustan o temario de este novo curso.

O material que aquí se atopa serve de apoio e complemento, próximamente será substituido polo novo material

MATEMÁTICAS 3º B PRESENCIAL (MAÑÁ)

Profesora: Mª Teresa Núñez Quiroga

Correo electrónico: mteresanunezqui@gmail.com

 

 

 

 

CONTIDOS DE MATEMÁTICAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • TEMA 4: ECUACIÓNS DE PRIMEIRO GRAO
  • REFORZO TEMA 4

 

 

 •  TEMA 5: ECUACIÓNS DE SEGUNDO GRAO
  • REFORZO TEMA 5

 

 

 •  TEMA 6: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS
  • REFORZO TEMA 6

 

 

 •  TEMA 7: FUNCIÓNS
  • FUNCIÓN LINEAL E FUNCIÓN AFÍN
   • REFORZO FUNCIÓN LINEAL E FUNCIÓN AFÍN
  • FUNCIÓN CUADRÁTICA
   • REFORZO FUNCIÓN CUADRÁTICA

 

Distribuir contido