Natureza

1º EXAME 2ª AVALIACIÓN

1º PARCIAL 2ª AVALIACIÓN: MARTES 19 DE DECEMBRO ÁS 20:05 NA AULA 6

Nesta proba entra a materia da unidade 6 que quedaba sen avaliar, dende o punto 4 ("O ciclo celular: a importancia do núcleo") ata o final da unidade.

ÁMBITO CIENTÍFICO, 4º D : BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

Unidades didácticas oficiais ESA:

UNIDADE DIDÁCTICA 5

UNIDADE DIDÁCTICA 6

UNIDADE DIDÁCTICA 7

UNIDADE DIDÁCTICA 8

 

DATA DO EXAME ADIANTADO: MARTES 24 DE OUTUBRO ÁS 20:05 (AULA 1)

Non entra toda a unidade 5, a parte de deformación da litosfera (pregamentos e fallas) e a evolución (orixe e evolución da vida) entrarán no seguinte exame.

Distribuir contido