Matemáticas

3º D. ESA DISTANCIA

 

 

Profesora: Mª Teresa Núñez Quiroga

 

Correo electrónico: mteresanunezqui@gmail.com

 • Titoría presencial: LUNS 16:00 a 16:45
 • Titoría ORIENTACIÓNLUNS 20:45 a 21:30

 

 

NOTAS 1º EXAME PREVIO

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN XERAL

 

 

 

CONTIDOS DE MATEMÁTICAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • TEMA 4: ECUACIÓNS DE PRIMEIRO GRAO
  • REFORZO TEMA 4

 

 

 •  TEMA 5: ECUACIÓNS DE SEGUNDO GRAO
  • REFORZO TEMA 5

 

 

 •  TEMA 6: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS
  • REFORZO TEMA 6

 

 

 •  TEMA 7: FUNCIÓNS
  • FUNCIÓN LINEAL E FUNCIÓN AFÍN
   • REFORZO FUNCIÓN LINEAL E FUNCIÓN AFÍN
  • FUNCIÓN CUADRÁTICA
   • REFORZO FUNCIÓN CUADRÁTICA

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido