Cadro de persoal

Cadro de Persoal

 

CADRO DE PERSOAL 2017-2018

P

r

o

f

e

s

o

r

a

d

o

 

DEPARTAMENTOS

Abraldes Cancela, Pamela

Galego e Castelán para Inmigrantes

Armesto Rodríguez, José Antonio

Bioloxía e Xeoloxía

Xefe de estudos

Arrizado Yáñez, Matilde Elena

Debuxo Técnico

Bouzas Goyanes, José Luis

Física e Química

Cao Novo, Regina

Galego e Castelán para Inmigrantes

Esteban Quiñoá, Mª Jesús

Matemáticas

Fernández Fernández, Mª Trinidad

Xeografía e Historia

Fernández Jul, Marta

Inglés

Folgueira Díaz, Xoán Carlos

Lingua Galega

García Rodríguez, Mª Elena

Lingua Castelá

González Chapinal, José Antonio

Bioloxía e Xeoloxía

González Lastra, Mirta

Atención domiciliaria

Goy Ferreiro, Elena

Latín e Grego

López López, Constantino

Galego e Castelán para Inmigrantes

López Vázquez, Mª Sabela

Lingua Galega

Martínez Arias, Luz María

Xeografía e Historia

Paderne Cebey, Beatriz

Matemáticas

Perille Seoane, Marcos

Bioloxía e Xeoloxía

Xefe de estudos

Portela Anllo, Mª Luisa

Francés

Secretaria

Riveiro Nogareda, Eva María

Bioloxía e Xeoloxía

Rodríguez Valcárcel, María Xosé

Lingua Galega

Directora

Varela Caeiro, Elisa

Filosofía

Vázquez Rodríguez, María Carmen

Inglés

Vázquez Vázquez, Amalia

Economía

Persoal de Administración e Servizos

Barrosa Rodríguez, Felisa

Administración

Braña López, Eduardo

Conserxería

Fernández Castro, Mª Jesús

Administración

Ferro Enríquez, Rosa

Limpeza

Grandío Castiñeira, Enrique

Conserxería

 

Bobillo García, Nancy

Intérprete de signos

 

Miranda Gómez, Marta

Intérprete de signos

Distribuir contido