Cadro de persoal

Cadro de Persoal

 

CADRO DE PERSOAL 2016-2017

P

r

o

f

e

s

o

r

a

d

o

 

DEPARTAMENTOS

Álvarez Fernández, Antonio

Filosofía

Armesto Rodríguez, José Antonio

Bioloxía e Xeoloxía

Xefe de estudos

Arrizado Yáñez, Matilde Elena

Debuxo Técnico

Bóveda Morandeira, Mª Auria

Galego

Cao Novo, Regina

Galego e Castelán para Inmigrantes

Castro Juiz, Samuel

Física e Química

Esteban Quiñoá, Mª Jesús

Matemáticas

Fernández Fernández, Mª Trinidad

Xeografía e Historia

Fernández Jul, Marta

Inglés

Fernández Méndez, Mercedes

Galego

Fraga Fernández, Concepción

Atención domiciliaria

García Rodríguez, Mª Elena

Lingua Castelá

González Chapinal, José Antonio

Bioloxía e Xeoloxía

Goy Ferreiro, Elena

Latín e Grego

López López, Constantino

Galego e Castelán para Inmigrantes

Martín Vázquez, Mª Esther

Bioloxía e Xeoloxía

Martínez Arias, Luz María

Xeografía e Historia

Núñez Quiroga, Mª Teresa

Matemáticas

Núñez Real, Susana

Inglés

Perille Seoane, Marcos

Bioloxía e Xeoloxía

Xefe de estudos

Portela Anllo, Mª Luisa

Francés

Secretaria

Rodríguez Campos, Ángela

Galego e Castelán para Inmigrantes

Rodríguez Reimonde, Juan Carlos

Galego e Castelán para Inmigrantes

Rodríguez Valcárcel, María Xosé

Lingua Galega

Directora

Vázquez Vázquez, Amalia

Economía

Piñeiro Rodríguez, Concepción

Matemáticas (substituta)

Trastoy Díaz, Mª José

Galego (substituta)

Pol Álvarez, Esther

Galego e castelán para inmigrantes (substituta)

Persoal de Administración e Servizos

Barrosa Rodríguez, Felisa

Administración

Braña López, Eduardo

Conserxería

Fernández Castro, Mª Jesús

Administración

Ferro Enríquez, Rosa

Limpeza

Grandío Castiñeira, Enrique

Conserxería

López Sánchez, Carmen

Administración (substituta)

 

Bobillo García, Nancy

Intérprete de signos

 

Miranda Gómez, Marta

Intérprete de signos

Distribuir contido