L. Castelá/L.Galega

EXAMES DE TEORÍA

O primeiro parcial da 1ª avaliación será o 14 de novembro.

O exame da segunda avaliación será o 27 de xaneiro e o final o 2 de febreiro de 9 a 10:30 horas na aula 7.

BLOQUE DE CONTIDOS

UNIDADE 1

SECUENCIA DE CONTIDOS EN LINGUA GALEGA.

- Lectura: "Querida Nafissatou".

- Obradoiro de lingua: os parágrafos.

- Ortografía: regras de acentuación.

- Lingua e sociedade: O galego, lingua románica.

SECUENCIA DE CONTIDOS EN LINGUA CASTELÁ.

- Lectura: "Tarde de agosto".

- La comunicación y los textos.

- La lengua. Bilingüismo y diglosia.

- Organización de la lengua. El nivel fónico y morfológico.

- Representación de los sonidos (I, B, K, Z, RR, G, J)

EXAMES DOS LIBROS DE LECTURA

- Marina Mayoral, Tristes armas.

O exame será o 25 de novembro.

- César Fernández García, No digas que estás solo

O exame será o 20 de xaneiro.

Distribuir contido