L. Castelá/L.Galega

EXAMES DE TEORÍA

O primeiro parcial da 1ª avaliación será o 14 de novembro.

O exame da segunda avaliación será o 27 de xaneiro e o final o 2 de febreiro de 9 a 10:30 horas na aula 7.

Distribuir contido