1º A (mañá)

Lecturas obrigatorias 1º ESA

LECTURAS OBRIGATORIAS 1º ESA

(ÁMBITO DE COMUNICACIÓN)

 

 

 

1ª Avaliación-- (exame 17 novembro)

 

  • VVAA,Contos de pantasmas no museo, (Relatos do Museo Provincial de Lugo)

 

(farase unha saída a finais de novembro ó Museo Provincial)

 

2ª avaliación-- ( data de exame por decidir)

 

 

  • Casariego Córdoba, Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero

Ámbito de comunicación

1ª Avaliación:

 Ámbito lingüístico (lingua galega e castelá)

UNIDADE 1

 

- O alfabeto

- A sílaba : estrutura e tipos de sílabas

- Tipos de palabras segundo nº de sílabas

- Ditongos (tipos), hiatos e tritongos

- O acento 

- Sistema vocálico da lingua galega

- Comprensión lectora: Lenda "A doniña cerva"

Unidade 2 (O texto)

- Lingua oral e escrita

-Variedades sociais da lingua: rexistros e niveis de lingua

- Análise e creación de textos

- Características e propiedades do texto

- Textos narrativos

- Textos xornalísticos: a noticia

-Anuncios publicitarios

Unidade 3 ( A Comunicación)

- Signos de puntuación

- A diversidade lingüística en ESpaña

- A situación lingüística en Galicia

(Ed. literaria) Os xéneros literarios clásicos

-A narración

(Contidos en lengua castellana) 

-Elementos y funciones de la comunicación

-Las clases de palabras o categorías gramaticales

(Ed.literaria) Textos siglo XX

 

 

Distribuir contido