Química

BLOQUE 3. REACCIÓNS QUÍMICAS. Tema 5. Reacción de transferencia de protóns. 2016/17

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Química de 2º de Bacharelato. Traballaremos a unidade 8.

 Indicarache como estudar o tema, o que tes que aprender e ten exercicios de autoavaliación corrixidos.

 Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/quimica_.pdf

 

 B. Na fotocopiadora está o tema 8 do libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia.

BLOQUE 3. REACCIÓNS QUÍMICAS. Tema 3. Equilibrio químico + Tema 4. Precipitación. 2016/17

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Química de 2º de Bacharelato. Traballaremos a unidade 7 e a unidade 10.

 Indicarache como estudar o tema, o que tes que aprender e ten exercicios de autoavaliación corrixidos.

 Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/quimica_.pdf

 

 B. Na fotocopiadora está o tema 7 e o tema 10 do libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia.

BLOQUE 4. SÍNTESE ORGÁNICA. Tema 1. Química do carbono

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Química de 2º de Bacharelato. Traballaremos a unidade 11.

 Indicarache como estudar o tema, o que tes que aprender e ten exercicios de autoavaliación corrixidos.

 Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/quimica_.pdf

 

 B. Na fotocopiadora está o tema 11 do libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia.

BLOQUE 3. REACCIÓNS QUÍMICAS. Tema 1 Repaso. 2016-17

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Química de 2º de Bacharelato. Traballaremos a unidade 4.

 Indicarache como estudar o tema, o que tes que aprender e ten exercicios de autoavaliación corrixidos.

 Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/quimica_.pdf

 

 B. Na fotocopiadora está o tema 4 do libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia.

BLOQUE 2. TEMA 3. ENLACE QUÍMICO. 2016-17

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Química de 2º de Bacharelato. Traballaremos a unidade 3.

 Indicarache como estudar o tema, o que tes que aprender e ten exercicios de autoavaliación corrixidos.

 Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/quimica_.pdf

 

 

B. Na fotocopiadora está o tema 3 do libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia.

REPASO de FORMULACIÓN de QUÍMICA INORGÁNICA. 2016-17

Recurso 1. Apuntes de formulación de química inorgánica.

Este tema é un repaso do impartido no curso anterior. Non será impartido en química de 2º de bacharelato.

É moi importante saber formular para superar a materia pois sen formular non se pode facer enlaces ou reaccións.

Estes apuntes son os impartidos na materia de física e química de 1º de bacharelato.

 

Recurso 2. Exercicios de formulación de química inorgánica.

Pide ao teu profesor as solucións a estes exercicios.

 

Recurso 3. Páxina web que complementa o anterior, relacionado con química inorgánica.

http://www.alonsoformula.com/inorganica_gal/index.html

BLOQUE 2. TEMA 2. SISTEMA PERIÓDICO. 2016-17

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Química de 2º de Bacharelato. Traballaremos a unidade 2.

 Indicarache como estudar o tema, o que tes que aprender e ten exercicios de autoavaliación corrixidos.

 Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/quimica_.pdf

 

B. Na fotocopiadora está o tema 2 do libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia.

BLOQUE 2. TEMA 1. ESTRUTURA ATÓMICA DA MATERIA. 2016-17

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Química de 2º de Bacharelato. Traballaremos a unidade 1.

Contén o que tes que aprender a facer, exercicios de titoría e de autoavaliación.

Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/quimica_.pdf

 

B. Na fotocopiadora está o tema 1, o tema 2 e o tema 3, que é o libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia.

C. Imprime o arquivo adxunto de abaixo. Contén un resumo de teoría e exercicios que non veñen no libro.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA. 2016-17

O "Bloque 1. Actividade científica" avaliarase de xeito continuo nos restantes bloques.

- Aplicar o método científico, analizando situacións e interpretando resultados.

- Entender textos científicos.

- Recoñecer o material de laboratorio e os seus usos.

- Aprender a buscar información científica nas páxinas web.

- Realizar simulacións de diferentes sucesos nas páxinas web de química.

GUÍA PARA O ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO DE QUÍMICA. 2016-17

Descarga o arquivo adxunto para ler unhas suxerencias moi importantes para poder superar a materia de Química.

Distribuir contido