Física

BLOQUE 6. FÍSICA DO SÉCULO XX. Tema 2. Física Nuclear

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Física de 2º de Bacharelato. Repasaremos a unidade 13. Física nuclear.

Indicarache como estudar o tema paso a paso e ten exercicios de autoavaliación resoltos.

Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica.pdf

 

  B. Na fotocopiadora está o tema 13, que é o libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia, coa teoría e exercicios resoltos.

BLOQUE 6. FÍSICA DO S.XX. Tema 1. Física cuántica

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Física de 2º de Bacharelato. Repasaremos a unidade 12. Física cuántica.

Indicarache como estudar o tema paso a paso e ten exercicios de autoavaliación resoltos.

Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica.pdf

 

  B. Na fotocopiadora está o tema 12, que é o libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia, coa teoría e exercicios resoltos.

BLOQUE 4. ONDAS. Tema 3. A Luz. + BLOQUE 5. ÓPTICA XEOMÉTRICA

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Física de 2º de Bacharelato. Repasaremos a unidade 10. Fenómenos ondulatorios.

Indicarache como estudar o tema paso a paso e ten exercicios de autoavaliación resoltos.

 

 Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica.pdf

 

  B. Na fotocopiadora está o tema 10, que é o libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia, coa teoría e exercicios resoltos.

BLOQUE 4. ONDAS. Tema 2. Fenómenos ondulatorios.

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Física de 2º de Bacharelato. Repasaremos a unidade 6. Fenómenos ondulatorios.

Indicarache como estudar o tema paso a paso e ten exercicios de autoavaliación resoltos.

 

 Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica.pdf

 

 

 B. Na fotocopiadora está o tema 6, que é o libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia, coa teoría e exercicios resoltos.

BLOQUE 4. ONDAS. Tema 1. Movemento vibratorio e ondulatorio.

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Física de 2º de Bacharelato. Repasaremos a unidade 4. Movmento Vibratorio. E despois traballaremos a unidade 5. Movemento ondulatorio

Indicarache como estudar o tema paso a paso e ten exercicios de autoavaliación resoltos.

 

 Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica.pdf

 

 

 B. Na fotocopiadora está o tema 4 e 5, que é o libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia, coa teoría e exercicios resoltos.

BLOQUE 3. ELECTROMAGNETISMO: O CAMPO MAGNÉTICO. 2016-17

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Física de 2º de Bacharelato. Traballaremos a unidade 8. Magnetismo. E despois traballaremos a unidade 9. Inducción magnética.

 Indicarache como estudar o tema paso a paso e ten exercicios de autoavaliación resoltos.

 Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica.pdf

 

 B. Na fotocopiadora está o tema 8 e 9, que é o libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia, coa teoría e exercicios resoltos.

BLOQUE 3. ELECTROMAGNETISMO: O CAMPO ELÉCTRICO. 2016-17

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Física de 2º de Bacharelato. Traballaremos a unidade 7. O campo eléctrico

 Indicarache como estudar o tema paso a paso e ten exercicios de autoavaliación resoltos.

 Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica.pdf

 

 B. Na fotocopiadora está o tema 7, que é o libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia, coa teoría e exercicios resoltos.

Bloque 2. Tema 3. Gravitación. Curso 2016-17

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Física de 2º de Bacharelato. Traballaremos a unidade 3.

 

Indicarache como estudar o tema paso a paso e ten exercicios de autoavaliación resoltos.

 

Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica.pdf

 

 

B. Na fotocopiadora está o tema 3, que é o libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia, coa teoría e exercicios resoltos.

BLOQUE 2. TEMA 2. CAMPO GRAVITACIONAL. 2016-17

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Física de 2º de Bacharelato. Traballaremos a unidade 2.

Contén o que tes que aprender a facer, exercicios de titoría e de autoavaliación.

Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica.pdf

 

B. Na fotocopiadora está o tema 2 (xunto co tema 1 anterior), que é o libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia.

BLOQUE 2. TEMA 1. DINÁMICA DE TRASLACIÓN E ROTACIÓN. 2016-17

A. Descarga a guía didáctica da Xunta de Galicia, para a materia de Física de 2º de Bacharelato. Traballaremos a unidade 1.

Contén o que tes que aprender a facer, exercicios de titoría e de autoavaliación.

Copia e pega este link na túa barra de direccións para acceder a guía da Xunta de Galicia:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica.pdf

 

B. Na fotocopiadora está o tema 1 (xunto co tema 2), que é o libro de Rodeira que segue a Xunta de Galicia. Fotocopia os dous temas.

 

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA. CURSO 2016-17

O "Bloque 1. A actividade científica" avaliarase de xeito continuo en todos os demais bloques.

- Aplicar o método científico, contextualizando e interpretando as solucións.

- Comprender textos científicos.

- Facer análise dimensional das ecuacións comprobando que son homoxéneas.

- Elaborar gráficas de 2 e 3 variables e relacionalas coas ecuacións matemáticas correspondentes.

- Aprender a realizar búsquedas de material na web e utilizar simulacións de sucesos.

 

GUÍA PARA O ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO DE FÍSICA. 2016-17

Descarga o arquivo adxunto para ler unhas suxerencias moi importantes sobre como superar a materia de Física.

Distribuir contido