Bioloxía

BIOLOXÍA

 

 INFORMACIÓN XERAL DA MATERIA

 

Para máis información contactar co profesor persoalmente, José A. Armesto, ou escribir ao mail naturaisepalugo@yahoo.es

 

DATAS DE EXAMES

Unidades 1 a 4

Luns 21 novembro, 17.30

Aula 1

Recuperación - U. 1 a 4

Xoves, 15 decembro, 10.15

Aula 7 

Unidades 5 a 8

Luns 30 xaneiro, 16.00

Aula 2 

 

 Recuperación 2ª avaliación

Unidades 5 a 8

Unidades 9 (núcleo), 12 a 14

Mércores 29 marzo, 16.00

 3ª avaliación

Unidades 9 (mitoc+clorop), 10, 11, 17,18

Mércores, 10 maio, 16.00

Recuperación 3ª avaliación

Unidades 9 (mitoc+clorop), 10, 11, 17,18

Venres, 12 maio, 9.30

 Recuperación final

Xoves, 18 maio, 10.15

(provisional) 

Unidades 1 a 4:

-Enlaces químicos

-Preguntas selectividade

Ampliación: Unidades 1 a 5

Enlaces: Vista tridimensional de moléculas (unidades 2 a 5)

           Os lípidos

           As proteínas en 3D

           Auga (enlaces de H)

Unidades 5 a 8:

Selectividade e ampliación dos temas

Ampliación: Unidades 6 a 9

Recursos:Unidades 6 a 9: Textos, enlaces, animacións, imaxes, vídeos

Enlaces: Membrana plasmática en 3D

            Ribosoma en 3D

            Estrutura do ADN en 3D

            Nucleosoma (ADN + histonas) en 3D

            ARNt en 3D

Vídeos: Aparato de Golgi (inglés),  Lisosomas (inglés), A vida interior da célula

Animacións: Relación REr+ap.Golgi+Lisosomas

 Unidades 9 (mitocondrias e cloroplastos) a 11:

Ampliación: Unidades 10 e 11

Selectividade e ampliación dos temas (9 a 14)

Vídeos: Funcionamento xeral das mitocondrias (2'08),

Glicólise 1 (+9'), Glicólise 2 (+9'), Ciclo de Krebs (+9'),

Cadea de transp. electr.+Fosforil.oxidat+Resumo respiración (+9'),

Fosforilación oxidativa (1'52)

 Unidades 9 (núcleo), 12 a 14:

Ampliación: Unidades 12 a 14 (apartados do 1 ao 12)

Selectividade e ampliación dos temas

Unidades 15 e 16

Ampliación: Unidades 15 e 16

Unidades 17 e 18

Ampliación: Unidades 17 e 18

Unidade 19:

Ampliación: Unidade 19 e apartados do 13 ao 16

   

            

 

 

 

Distribuir contido