Bioloxía

BIOLOXÍA

 

 INFORMACIÓN XERAL DA MATERIA

 

PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE BIOL0XÍA

Para máis información contactar co profesor persoalmente, José A. Armesto, ou escribir ao mail naturaisepalugo@yahoo.es

 

DATAS DE EXAMES

 Unidades 1-4

Venres, 17 novembro

9:30 - Aula 7

 Recuperación

1ªavaliación

Venres 19 xaneiro

9.00 - Aula 7

2ª avaliación - 1º exame

Mitocondria-Cloroplasto e unidades 10 e 11

Venres 16 febreiro - 9:00 - Aula 7

 
     

 

Unidades 1 a 4:

-Selectividade e indicacións aos temas

Ampliación: Unidades 1 a 5

Enlaces: Vista tridimensional de moléculas (unidades 2 a 5)

           Os lípidos

           As proteínas en 3D

           Auga (enlaces de H)

Unidades 5 a 8:

Selectividade e ampliación dos temas

Ampliación: Unidades 6 a 9

Recursos:Unidades 6 a 9: Textos, enlaces, animacións, imaxes, vídeos

Enlaces: Membrana plasmática en 3D

            Ribosoma en 3D

            Estrutura do ADN en 3D

            Nucleosoma (ADN + histonas) en 3D

            ARNt en 3D

Vídeos: Aparato de Golgi (inglés),  Lisosomas (inglés), A vida interior da célula

Animacións: Relación REr+ap.Golgi+Lisosomas

 Unidades 9 a 14 (1):

Ampliación: Unidades 10 e 11

Ampliación: Unidades 12 a 14 (apartados do 1 ao 12)

Selectividade e ampliación dos temas (9 a 14)

Vídeos: Funcionamento xeral das mitocondrias (2'08),

Glicólise 1 (+9'), Glicólise 2 (+9'), Ciclo de Krebs (+9'),

Cadea de transp. electr.+Fosforil.oxidat+Resumo respiración (+9'),

Fosforilación oxidativa (1'52)

  Unidades 9 a 14 (2):

Vídeo: Replicación ADN (4'22")

Vídeo: Replicación ADN (máis realista) (2'20")

Vídeo: Transcrición e tradución (subtitulada en castelán) (2'41")

Animación: Estrutura do ADN, transcrición e tradución

Selectividade e ampliación dos temas

Unidades 15 e 16

Ampliación: Unidades 15 e 16

Unidades 17 e 18

Ampliación: Unidades 17 e 18

Unidade 19:

Ampliación: Unidade 19 e apartados do 13 ao 16

   

            

 

 

 

Distribuir contido