Skip to Content

bloque-estilos

Matemáticas aplic. ás CCSS II

MATEMÁTICAS APLICADAS II. Curso 2017-18

 

 Información xeral para o alumno:

A Metodoloxía está baseada na asistencia a titorías lectivas presenciais nas que se facilitará o estudo dos contidos fundamentais programados para cada unha das unidades e marcará as directrices a seguir para a consecución dos obxectivos propostos, e titorías de orientación, de carácter individual ou personalizado, nas que se resolverán as dificultades que lle xurdan ao alumno durante o seu estudo e reforzará determinados contidos que non estean suficientemente adquiridos. 

As titorías presenciais serán os martes no seguinte horario: martes 12:50h-13:35h ou ben  xoves 16:45h-17:30h, en  quenda de maña ou tarde, respectivamente.

As titorías individuais son os mércores 10:15h-11:00h

 

O correo electrónico matematicas.bac@gmail.com é unha ferramenta importante para o contacto entre o alumno e o profesor, no que, entre outras cousas se lles facilitará ao alumno material para poder traballar na casa, exercicios resoltos, propostas de exames, ...

Para empregar o correo electrónico, o alumno deberá enviar un correo a dirección matematicas.bac@gmail.com, indicando:

- Apelidos e nome

- DNI

- Teléfono de contacto

- Materias do departamento nas que está matriculado

- Se estivo matriculado o curso anterior 

- Outras observacións que poda aportar o alumno

 

 Temas da 1ª Avaliación

 

 A continuación se presentan os temas correspondentes á primeira avaliación, en cada un deles hai tres enlaces, un de teoría e dous de exercicios resoltos.

 

Tema 1 Matrices

Tema 1 Exercicios 1

Tema 1 Exercicios 2

 

Tema 2 Determinantes

Tema 2 Exercicios 1

Tema 2 Exercicios 2

 

Tema 3 Sistemas de ecuacións lineais

Tema 3 Exercicios 1

Tema 3 Exercicios 2

 

Tema 4 Programación Lineal

Tema 4 Exercicios 1

 Tema 4 Exercicios 2

Distribuir contido


by Dr. Radut