Skip to Content

bloque-estilos

Matemáticas I

1ª Avaliación Matemáticas I

Matemáticas I

Na primeira Avaliación imos repasar e profundizar no campo dos números reais,. A partir das sucesións e o cálculo de límites,  definiremos o número e. Precisaremos tamén da resolución de ecuacións, sistemas e incecuacións ao longo do curso polo que hai un tema no que se repasaran a álxebra e por último aTrigonometría.

 

A continuación se presentan os Temas obxeto de avaliación, en cada tema hai 4 anlaces: Documento de teoría, dous boletíns de exercicios resoltos e resumo do tema.

 

Tema 1

Tema 1 Números reais

Tema 1 Números reais Exercicios 1

Tema 1 Números reais Exercicios 2

Tema 1 Números reais Resumo

 

 

Tema 2

Tema 2 Sucesión e logaritmos:

Tema 2 Sucesións e logaritmos Exercicios 1

Tema 2 Sucesións e logaritmos Exercicios 2

Tema 2 Sucesións e logaritmos Resumo

 

Tema 3

Tema 3 Ecuacións Inecuacións e sistemas

Tema 3 Ecuacións Inecuacións e sistemas Exercicios 1

Tema 3 Ecuacións Inecuacións e sistemas Exercicios 2

Tema 3 Ecuacións Inecuacións e sistemas Resumo

 

Tema 4

Tema 4 Trigonometría:

Tema 4 Trigonometría Exercicios 1 

Tema 4 Trigonometría Exercicios 2

 Tema 4 Trigonometría Resumo

Distribuir contido


by Dr. Radut