Skip to Content

bloque-estilos

Matemáticas I

1ª Avaliación Matemáticas I

Matemáticas I

Na primeira Avaliación imos repasar e profundizar no campo dos números reais,. A partir das sucesións e o cálculo de límites,  definiremos o número e. Precisaremos tamén da resolución de ecuacións, sistemas e incecuacións ao longo do curso polo que hai un tema no que se repasaran a álxebra e por último aTrigonometría.

 

A continuación se presentan os Temas obxeto de avaliación, en cada tema hai 4 anlaces: Documento de teoría, dous boletíns de exercicios resoltos e resumo do tema.

 

Tema 1

Tema 1 Números reais

Tema 1 Números reais Exercicios 1

Tema 1 Números reais Exercicios 2

Tema 1 Números reais Resumo

 

 

Tema 2

Tema 2 Sucesión e logaritmos:

Tema 2 Sucesións e logaritmos Exercicios 1

Tema 2 Sucesións e logaritmos Exercicios 2

Tema 2 Sucesións e logaritmos Resumo

 

Tema 3

Tema 3 Ecuacións Inecuacións e sistemas

Tema 3 Ecuacións Inecuacións e sistemas Exercicios 1

Tema 3 Ecuacións Inecuacións e sistemas Exercicios 2

Tema 3 Ecuacións Inecuacións e sistemas Resumo

 

Tema 4

Tema 4 Trigonometría:

Tema 4 Trigonometría Exercicios 1 

Tema 4 Trigonometría Exercicios 2

 Tema 4 Trigonometría Resumo

Información Curso 2017-18 MATEMÁTICAS I

 

A materia de Matemáticas I é unha das materias troncais do Bacharelato de Ciencias, o alumno debe partir duns coñecementos previos recollidos no Anexo I.

 

A Metodoloxía está baseada na asistencia a titorías lectivas presenciais nas que se facilitará o estudo dos contidos fundamentais programados para cada unha das unidades e marcará as directrices a seguir para a consecución dos obxectivos propostos, e titorías de orientación, de carácter individual ou personalizado, nas que se resolverán as dificultades que lle xurdan ao alumno durante o seu estudo e reforzará determinados contidos que non estean suficientemente adquiridos. 

As titorías presenciais serán os mércores 8:45h-9:30h ou ben os luns 16:00h-16:45h, en  quenda de maña ou tarde, respectivamente.

As titorías individuais son os venres 9:30h-10:15h

 

O correo electrónico matematicas.bac@gmail.com é unha ferramenta importante para o contacto entre o alumno e o profesor, no que, entre outras cousas se lles facilitará ao alumno material para poder traballar na casa, exercicios resoltos, propostas de exames, ...

Para empregar o correo electrónico, o alumno deberá enviar un correo a dirección matematicas.bac@gmail.com, indicando:

- Apelidos e nome

- DNI

- Teléfono de contacto

- Materias do departamento nas que está matriculado

- Se estivo matriculado o curso anterior 

- Outras observacións que poda aportar o alumno

 

 

- Anexo I

 

Distribuir contido


by Dr. Radut