Física e Química

BLOQUE 7. DINÁMICA. Tema 1-Forzas e Tema 2-Dinámica

1. Na fotocopiadora está dispoñible o tema 4 e 6 do libro de Rodeira, que contén a teoría e exercicios resoltos.

 

2. No enlace que coñeces está a guía didáctica da Xunta para estes temas 4 e 6. Segue as súas indicacións para o estudo do tema e fai as actividades de autoavaliación. A dirección da páxina é:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica_quimica_.pdf

BLOQUE 6. CINEMÁTICA.

1. Na fotocopiadora está dispoñible o tema 2 e 3 do libro de Rodeira, que contén a teoría e exercicios resoltos.

 

2. No enlace que coñeces está a guía didáctica da Xunta para estes temas 2 e 3. Segue as súas indicacións para o estudo do tema e fai as actividades de autoavaliación. A dirección da páxina é:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica_quimica_.pdf

BLOQUE 5. COMPOSTOS DE CARBONO

1. Na fotocopiadora está dispoñible o tema 16 do libro de Rodeira, que contén a teoría e exercicios resoltos.

 

2. No enlace que coñeces está a guía didáctica da Xunta para este tema 16. Segue as súas indicacións para o estudo do tema e fai as actividades de autoavaliación. A dirección da páxina é:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica_quimica_.pdf

BLOQUE 4. TERMOQUÍMICA E ESPONTANEIDADE DAS REACCIÓNS

1. Na fotocopiadora está dispoñible o tema 15 do libro de Rodeira, que contén a teoría e exercicios resoltos.

Na aula entregarase a materia correspondente a espontaneidade das reaccións.

 

2. No enlace que coñeces está a guía didáctica da Xunta para este tema 15. Segue as súas indicacións para o estudo do tema e fai as actividades de autoavaliación. A dirección da páxina é:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica_quimica_.pdf

BLOQUE 3. REACCIÓNS QUÍMICAS. 2016-17

1. Na fotocopiadora está dispoñible o tema 14 do libro de Rodeira, que contén a teoría e exercicios resoltos.

 

2. No enlace que coñeces está a guía didáctica da Xunta para este tema 14. Segue as súas indicacións para o estudo do tema e fai as actividades de autoavaliación. A dirección da páxina é:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica_quimica_.pdf

REPASO de ENLACE QUÍMICO. 2016-17

Este tema foi impartido en 4º ESO polo que deberás repasalo para poder seguir avanzando coas reaccións químicas.

 

RECURSO 1. Na fotocopiadora está dispoñible o tema 13 do libro de Rodeira, que contén a teoría e exercicios resoltos.

 

RECURSO 2. No enlace seguinte de novo está a guía didáctica da Xunta. Segue as súas indicacións para o estudo do tema 13 e fai as actividades de autoavaliación que están corrixidas. O dirección da páxina é:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica_quimica_.pdf

LEMBRA! Este xa non é un tema de 1º de bacharelato.

 

RECURSO 3. Se tes dúbidas, consulta o teu horario para vir a unha titoría de orientación. Ou tes a túa disposición o correo electrónico dubidasfisica@gmail.com

REPASO de FORMULACIÓN de QUÍMICA INORGÁNICA. 2016-17.

Recurso 1. Apuntes de formulación de química inorgánica. Descarga o arquivo ADXUNTO.

Este tema é un repaso do impartido nos cursos da ESO. Non será impartido en química de 1º de bacharelato.

É moi importante saber formular para superar a materia pois sen formular non se pode facer enlaces ou reaccións.

 

Recurso 2. Exercicios de formulación de química inorgánica. Descarga o arquivo ADXUNTO.

Pide ao teu profesor as solucións a estes exercicios.

 

Recurso 3. Páxina web que complementa o anterior, relacionado con química inorgánica.

http://www.alonsoformula.com/inorganica_gal/index.html

BLOQUE 2. TEMA 11. O SISTEMA PERIÓDICO. 2016-17

1. Na fotocopiadora está dispoñible o tema 11 do libro de Rodeira, que contén a teoría e exercicios resoltos.

 

2. No enlace que coñeces está a guía didáctica da Xunta para este tema 11. Segue as súas indicacións para o estudo do tema e fai as actividades de autoavaliación. O dirección da páxina é:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica_quimica_.pdf

BLOQUE 2. TEMA 10. A MATERIA. 2016-17

A. Imprime a "Unidade 10. A materia" da guía de bacharelato de física e química de 1º, da Xunta de Galicia.

Contén exercicios de titoría e exercicios de autoavaliación.

Copia e pega o seguinte link na barra de direccións para poder acceder á guía da Xunta de Galicia:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/27/fisica_quimica_.pdf

 

B. Na fotocopiadora, xunto co bloque 1, está este tema do libro de Rodeira, que é o que segue a guía da Xunta de Galicia.

 

 

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA. 2016-17

Apartado 1. As unidades, múltiplos e submúltiplos.

Apartado 2. Notación científica. Cifras significativas.

Apartado 3. Análise dimensional de ecuacións.

Apartado 4. Erros na experimentación.

Apartado 5. Gráficas.

Apartado 6. Vectores.

Estes apartados son contidos comúns para todos os temas e avaliaranse durante todo o curso.

Na fotocopiadora tes o tema e exercicios chave para facer (Libro Rodeira).

GUÍA PARA O ALUMNADO DE 1º BACHARELATO DE FÍSICA E QUÍMICA. 2016-17

Descarga o arquivo adxunto para ler unhas suxerencias moi importantes sobre como superar a materia de Física e Química.

Distribuir contido